Provvalsresultat

Resultatet för Ängelholmsmoderaternas provval är idag fastställt. 182 giltiga röster av totalt 351 röstberättigade medlemmar ger ett fantastiskt valdeltagande på 54%.

Robin Holmberg, nytillträdd kommunstyrelseordförande, fick flest kryss. 162 av de 182 giltiga rösterna hade valt att kryssa honom.

Robin skriver idag på Facebook: “Nåddes precis av att jag vunnit Ängelholmsmoderaternas provval. Är stolt och tacksam över att ha fått 162 markeringar av totalt 182 röstande medlemmar. Valdeltagandet landade in på 54,13 % vilket tyder på stort engagemang bland medlemmarna kring vilka som ska representera Moderaterna i kommunfullmäktige 2014-18.”

Så här ser resultatet ut för de tio första platserna:

1 Robin Holmberg
2 Åsa Herbst
3 Sven-Ingvar Borgquist
4 Daniel Jönsson
5 Ola Carlsson
6 Elisabeth Sandberg Kullenberg
7 Rune Johansson
8 Christina Hanstål
9 Göran Larsson
10 Christer Örning

Resultatet i sin helhet går att ladda ner här: Provvalsresultat Ängelholmsmoderaterna

Som att jämföra äpplen med päron

Svar till Magnus Henningsson, mfl. Vänsterpartiet och ”Behovet och inte ekonomin måste få styra kommunen” NST 18/10.

Ännu en gång visar Vänsterpartisterna upp sin totala avsaknad av insikt om hur ekonomin fungerar. Att jämföra en investering på 350 miljoner med en hyra på 580 över 30 år är ju som att jämföra äpplen med päron. Räkna istället ut vad en kommunal investering i ett badhus för 350 miljoner innebär i total kostnad över 30 år i resultaträkningen.
Det vill säga ränta och amortering på de 350 miljonerna i 30 år. Lägg sedan till uppvärmning, vatten och el, varje år, i 30 år. Fortsätt med underhåll och reparationer av fastigheten och utrustningen, personal och administrationskostnader, även detta i 30 år.
Nu har ni fått en kostnad som ni kan jämföra med hyran. Och jag garanterar er att ni, precis som alla andra som vet vad det kostar att driva ett badhus, kommer fram till att det är en otroligt förmånlig hyra. Och att vi inte hade kunnat bygga billigare i egen regi.

Sedan undrar ni om inte allt blivit dyrare de senaste 27 åren. Visst är det så, men inkomsterna har stigit betydligt mer än prisökningen. Om vi exempelvis tittar på åren mellan 2003 och 2011 har kommunens skatteintäkter ökat med hela 38% enbart tack vare den ekonomiska tillväxten och utan att skattesatsen höjts. Under samma period var inflationen 12%, alltså ”allt blev 12% dyrare”.
Så ert resonemang om att allt blir dyrare och att man därför kontinuerligt måste höja skatten för att bibehålla servicenivån är så fel det bara kan bli! Istället är det så att vi kontinuerligt borde ha sänkt skattesatsen om målet endast var en konstant servicenivå.

Men Moderaterna har istället valt att använda denna inkomstökning till väl valda satsningar i kommunen. Bland annat inom skolan och äldreomsorgen, vilket också givit resultat.

Daniel Jönsson (m)
ordf. Munka Ljungbymoderaterna

Det har inte dragits ner på skola och vård

I Lokaltidningen vecka 42 var det en artikel om den föreslagna skattehöjningen i Ängelholms kommun. I samband med det fick tre invånare möjlighet att berätta vad dom tyckte skattehöjningen skulle användas till. Deras svar skulle jag vilja kommentera.

Först och främst måste det klargöras att halva den föreslagna skattehöjningen beror på ökade avgifter till staten på grund av ändringar i det kommunala utjämningssystemet.

Sedan till den första kommentaren. Det har inte dragits ner mycket på skola och vård som det påstås. Jag förstår inte vad denna utbredda missuppfattning beror på. Men sanningen är den rakt motsatta! Enligt SCB Kommunfakta ökade dom tillförda resurserna per invånare till utbildning och äldreomsorg i Ängelholm med nästan 50% mellan år 2000 och 2010. De senaste åren har stora satsningar på skolan i Ängelholm genomförts, vilket också givit resultat. Se bara hur vi klättrat i Lärarförbundets rankning, och nu har en av landets bästa skolor enligt dom. För övrigt kan det nämnas att nästan 90% av kommunens budget läggs på just skola, vård och omsorg.

Vad det gäller den andra kommentaren så är det ju så att vi hade varit tvungna att höja skatten precis lika mycket nästa år även om vi höjt lite varje år som oppositionen velat. Som ett förklarande exempel kan vi tänka oss att kommunen hade 5 anställda för 5 år sedan. Tänk er sedan att skatten höjs varje år för att årligen kunna nyanställa 2 medarbetare, istället för 1 som den ekonomiska tillväxten möjliggör. När sedan skatteintäkterna minskar har vi 15 anställda, istället för 10. Vår föreslagna skattehöjning gör att vi kan behålla de 5 som anställts med resurserna som skapats av tillväxten. Hur mycket hade vi behövt höja en nu redan hög skatt efter 5 års kontinuerligt höjande för att kunna behålla de 15?
Tack vare att Moderaterna har varit ansvarsfulla och inte låtit kommunens budget växa mer än den ekonomiska tillväxten medgett behöver vi inte höja skatten lika mycket som oppositionen hade tvingats göra med en ännu högre skattesats som utgångspunkt!

Och nu till den sista kommentaren som också den verkar vara en missuppfattning. Ängelholm erbjuder faktiskt möjligheten för äldre att bo tillsammans.

Daniel Jönsson (M)
ordf. Munka-Ljungbymoderaterna

Vi tar tag i problemen

Rättmätig kritik har framförts om bristande underhåll av kommunala fastigheter. Historiskt har förskolor, skolor, äldreboenden och övriga fastigheter förvaltats av såväl kommunala bolag som tekniska kontorets fastighetsavdelning.
Det var 2009 som vi tog initiativ till att ta tag i förekommande problem. Det handlade om att inventera och samordna fastighetsunderhållet. Idag är det gjort. Ängelholms kommun har en samlad kompetens i Ängelholmslokaler AB som är ett fristående dotterbolag till Ängelholmshem. Kommunens fastigheter är inventerade och anslaget till underhåll är rejält utökat.

Vi har tagit itu med ett problem som i de allra flesta kommuner fortfarande är olöst. På resans gång har mycket uppdagats. Däribland att byggteknik från 60- och 70-talet visat sig orsaka stora skador.

Badhus har en begränsad livslängd som kortas betydligt när dagens krav på högre vattentemperatur ökat korrosionsrisken och nedbrytningen av betongen vilket skett i vårt gamla badhus som nu skall rivas. Bara för att ge ett exempel.
Vi skäms inte för att vara de som lyft upp problemen i ljuset och åtgärdar dem. Vi lägger inte heller skuld på historien. Vårt uppdrag är att lösa problemen nu. Och det gör vi!

Åsa Herbst (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Örning (M)
Tekniska nämndens ordförande

Rune Johansson (M)
ordförande Ängelholmslokaler AB

Kretsens traditionella våravslutning

Onsdagen den 13 juni 19:00 arrangerar Munka Ljungbyföreningen kretsens traditionella våravslutning i Tåssjö församlingshem. Som vanligt serveras det sill, potatis och jordgubbstårta till självkostnadspris.

Anmälan om deltagande görs på lista i M-lokalen, eller till Marianne på 0431-189 00 senast den 12 juni.

Alla önskas hjärtligt välkomna!

Insändare i NST om folkomröstningen (110827)

Egentligen är jag skeptisk till folkomröstningar rörande annat än konstitutionella frågor. Detta för att jag värnar demokratin. Demokrati och invånarnas möjlighet att påverka är grunden i hela den moderata ideologin!

Tyvärr är det så att människor oftast engagera sig mot en förändring, sällan för någonting. Valdeltagandet brukar vara lågt, och resultaten osäkra. Hur ska fullmäktige tolka ett resultat där 60 procent säger ja eller nej till en förlängning av Klippanvägen, om valdeltagandet blir 50 procent? Att 30 procent av ängelholmsborna är för respektive mot en förlängning? Vid ett lågt valdeltagande kommer både förespråkare och motståndare fortsätta hävda att de är i majoritet och frågan riskerar att bli mer infekterad.

Efter att resultatet av den av kommunen gjorda opinionsundersökningen redovisades förespråkar jag dock numera en folkomröstning. Enbart eftersom det visade att hela 80 procent har för avsikt att rösta. Med ett så högt valdeltagande blir resultatet svårt att ifrågasätta.

Nu är det viktiga att invånarna i Ängelholm verkligen sätter sig in i trafikplanen och konsekvenserna. En bro vid Varvsvägen eller en undergång vid Kulltorp kommer enligt beräkningarna inte nämnvärt påverka trafiken runt Statsparken och Nybron. Jag är inte trafikingenjör och kan inte räkna ut hur trafikflödena kommer att förändras men jag litar på den gjorda analysen på samma sätt som opinionsundersökningens resultat.

Personligen är jag för en förlängning av Klippanvägen. Som boende öster om centralorten känns det mest naturligt. Likaså förstår jag att boende i norr kan anse att Varvsvägen är lösningen. Medan boende i söder antagligen tycker Kulltorp är bästa alternativet.

Min största oro nu är inte att vi får revidera utbyggnadsplanerna runt stationsområdet eller att vi går miste om möjligheterna till en en bilfri statspark. Utan att vi får ett lågt valdeltagande och att resultatet blir svårt att tyda. Då har den lokala demokratin verkligen fått sig en törn.

Daniel Jönsson (m)
ordf. Munka-Ljungbymoderaterna