Alla jobb är viktiga

DEBATT HD/NST 22/11.

I en debattartikel 31 oktober hävdar tre socialdemokrater att moderaternas politik går ut på att endast sänka skatten. Det är en rätt endimensionell analys. Därmed missas också att många tack vare skattelättnader idag har ett jobb att gå till. Socialdemokraterna tycks å andra sidan vilja att Sverige ska ha en skattebetalarelit, en grupp som betalar väldigt mycket skatt. Problemet är att det drabbar låg- och medelinkomsttagare!

Det är väldigt farligt att som nu görs från S-håll antyda att det finns fina och fula jobb. Sänkt restaurangmoms har av partiledaren Håkan Juholt föraktfullt beskrivits som McDonaldsbidrag. Det är nog inte så många av Sveriges arbetslösa ungdomar som gör en sådan kategorisering. Däremot lär åtskilliga av dessa tycka att det är bra då restaurangbranschen, med runt 20 000 arbetsgivare, ges förbättrade villkor. Med höga kvalitetskrav och höga kostnader är detta en näring som under lång tid haft små marginaler. Alliansen ser potentialen att skapa ännu fler jobb i en bransch där 58 procent av de anställda är mellan 18 och 34 år. S däremot önskar höja arbetsgivaravgifterna för unga samtidigt som partiet motsätter sig momssänkningen.

Socialdemokraterna vill dubblera arbetsgivaravgifterna för ungdomar eftersom den sänkning som Alliansen gjorde påstås sakna effekt. Den önskade höjningen kostar Sveriges arbetsgivare 17 miljarder. Och det drabbar alla privata som offentliga. Alldeles oavsett om den under 26 jobbar i butik, på bensinmack, inom vård och omsorg eller som soldat. En sådan höjning lär inte vara utan effekter!

Satsningar på infrastruktur är viktiga för att samhället ska fungera. Återigen är det intressant att se hur Socialdemokraterna föredrar att tala om sina miljoner till nya projekt men döljer sina miljarder i ökade kostnader.

Därtill menar S att deras satsning på 58 000 utbildningsplatser är jobbskapande. Socialdemokraterna glömmer förstås gärna Kunskapslyftet som under 1990-talet var en dyr maskering av arbetslöshet och utanförskap. När Kunskapslyftet 2.0 föreslås från S satsar alliansen istället på kvalitet i skolan och inte minst på lärarutbildningarna.

Men det är bra att skillnaderna är tydliga mellan vad det största oppositionspartiet tycker och föreslår och alliansregeringen.

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot, Ängelholm

Robin Holmberg (M)
fullmäktigeledamot, Ängelholm

 

Jobben viktigaste frågan

De flesta partier torde vara överens om att den viktigaste politiska utmaningen är jobben. Vi ser förvisso ett Sverige som rör sig i rätt riktning. Allt fler går varje morgon till ett arbete och allt fler kan leva på sin egen lön. Detta trots en svår global finanskris.

DEBATT. Alliansen har visat att den genom en tydlig och stabil ekonomisk politik och ansvarstagande kan skapa förutsättningar för bra välfärd även när andra länder har det svårt. Skattesänkningarna har varit till fördel både för pensionärer som för dem som yrkesarbetar.

Till det kommer direkta satsningar för att underlätta för fler att få jobb. Arbetslinjen hyllas. Sänkningarna av arbetsgivaravgifterna för dem under 26 har skapat möjligheter för unga. Nu gäller det att gå vidare därför att det finns anledning att oroas för ökad arbetslöshet inte minst med tanke på att den svenska exportbranschen kan drabbas negativt av den internationella nedgången. Sänkningen av restaurangmomsen är en naturlig fortsättning på jobbpolitiken. Genomgående är att många företagare talar om att priserna kan komma att sänkas. Det leder till ökad efterfrågan och därmed att dagens jobb kan säkras och fler nyanställas. Och för de unga är det mycket viktigt med ett första jobb för det gör det enklare att sedan söka ett andra och ett tredje.

Det är svårt att förstå Socialdemokraternas förslag om att dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Totalt handlar det om skattehöjningar på 16 miljarder. Hur kommer detta att leda till fler jobb? Dessutom säger S nej till den sänkta restaurangmomsen. Till det kommer att det föraktfullt talas om McDonaldsbidrag. Det finns inte fina eller fula jobb! Alla behövs. För den enskilda som resten av samhället är det lika bra att få sin lön från McDonalds som Ica, Coop eller för den delen ABF.

Ansvarstagande politik för jobb för unga står i stark kontrast till den skuggbudget Håkan Juholt och Tommy Waidelich presenterat. Med precision riktas udden mot unga som redan jobbar eller är på väg in på arbetsmarknaden.

Hur blir det fler jobb genom att göra det dyrare att anställa?

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot; Ängelholm

Robin Holmberg (M)
MUF, fullmäktigeledamot, Ängelholm

Faran är inte att växa

Svar till Realist, NST Min mening 18/4 2011. Ängelholms kommun har ett mål om att växa med en procent per år. Detta är ingen siffra gripen ur luften, utan en rimlig och välavvägd beräkning gjord med kommande bostadsbyggnationer som grund. Att en kommun som Ängelholm ska växa och bli större har inget egenvärde i sig. Vad som däremot är viktigt är att vi även i framtiden har god tillgång till service i form av butiker och andra inrättningar som kommuninvånarna förväntar sig. För att garantera detta är det viktigt att vi har ett befolkningsunderlag som medger fortsatt service. Det är också viktigt att vi växer i samma takt som andra kommuner i Skåne och Halland för att inte hamna på efterkälken när framtida investeringar i vägar och järnvägar planeras och genomförs.

Nej, faran är inte att växa och utvecklas. Den riktiga faran är att nöja sig, dra sig tillbaka och stagnera. Genom att växa förnuftigt garanterar vi en fortsatt god utveckling för Ängelholm.

Robin Holmberg (M)