Miljö- och tillståndsnämnden

Anders Davidsson

Anders Davidsson

1:e vice ordförande

anders.davidsson.hoja@gmail.com

Paul Hanstål

Paul Hanstål

Ersättare

paulhanstal@gmail.com

Erika Henningsson

Erika Henningsson

Ersättare

erikahenningsson@telia.com

Staffan Laurell

Staffan Laurell

Ersättare

staffan.laurell@scanfil.com