Nämnden för idrott, kultur och fritid

Christina Hanstål

Christina Hanstål

1:e vice ordförande

christinahanstal@hotmail.com

Johnny Hagman

Johnny Hagman

Ledamot

johnny.hagman@telia.com

Susanne Resmark

Susanne Resmark

Ledamot

susanne.resmark@live.se

Birgitta Rahl

Birgitta Rahl

Ersättare

birgittarahl@gmail.com