Yttrandefrihet även i Storkyrkan

Alldeles utan att någon tänkt på det har uppmärksamheten i samband med riksmötenas högtidliga öppnande flyttats från kammaren till Storkyrkan. Det är en perspektivförskjutning som säger något om religionens kraft och potential.

Alldeles utan att någon tänkt på det har uppmärksamheten i samband med riksmötenas högtidliga öppnande flyttats från kammaren till Storkyrkan. Det är en perspektivförskjutning som säger något om religionens kraft och potential.

Det började med att företrädare för det sekulariserade Sverige reste invändningar mot att riksdagsförvaltningen hjälpte till att förmedla inbjudningar till den frivilliga gudstjänsten. Vi var rätt många som förklarade det självklara att religionsfrihet inte bara är en rätt att avstå utan att också att delta. Året därpå framfördes kritik mot ekumeniska inslag i en gudstjänst inom ramen för Svenska kyrkans ordning. Vi var rätt många som hade svårt att se det konstiga i att en företrädare för den judiska församlingen läste högt ur Gamla testamentet som vi delar eller att en muslim hyllar en enda Gud.

I år var det så trampet av utmarscherande steg som kunde höras som protest mot biskopens predikan. Av kolleger från andra partier än SD förstår jag att det kan finnas delade uppfattningar. Själv tycker jag att evangeliet måste ges en personlig tolkning i predikstolen. Det är knappast första gången någon inte varit helt förtjust i någon annans förkunnelse. Men då hanteras det på annat sätt.

Den danske motståndsmannen och prästen Kaj Munk dundrade under de mest mörka åren på 1940-talet om just predikstolens frihet. Vi behöver röster som uppfattas som obekväma, kantiga och uppmanande. Och det är knappast överdrivet provocerande att i Storkyrkan konstatera: ”Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor.”

Kritikerna menar att predikan är ett tecken på en politiserad kyrka. Det finns långt bättre exempel! Biskopen har fullgjort sitt uppdrag att ge en personlig utläggning. Det långsiktiga problemet för Svenska kyrkan är däremot att se till att många fler olika sorters röster, tolkningar och traditioner ges företräde, även till de högsta ämbetena.

Att några sverigedemokrater väljer att protestera på ett övertydligt sätt fäster dock inte uppmärksamheten på detta. Att partiledaren dessutom klätt sig i folkdräkt för att visa respekt för landets statschef samtidigt som han anser att det står honom fritt att trava ut först av alla mitt under gudstjänsten i närvaro av den kungliga familjen säger något om att det teatrala föredras framför det innehållsliga.

Storkyrkan har blivit en viktig plats i samband med riksmötenas öppnande. Förkunnandet och förhållandet till religionen befinner sig inte i periferin utan i centrum!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)
Ledamot av Kyrkostyrelsen

Kunniga och engagerade lärare viktigast

BUN-ordförande Sven-Ingvar Borgquist bemöter (S) i fråga om “mer resurser till skolan”:

BUN-ordförande Sven-Ingvar Borgquist bemöter (S) i fråga om “mer resurser till skolan”:

Jag har tidigare tagit upp statistik inom Barn- och utbildningsnämndens område, bland annat den som visade att Ängelholm inom ett flertal områden ligger i framkant. Då fick jag till svar från S-gruppen att man hade förmågan att se genom statstiken och trodde inte på de positiva signalerna. BrittMarie Hansson tar nu upp lärartätheten. Vissa kommuner har högre än andra, men det finns många andra faktorer som inte framkommer genom statistik.
Enligt undersökningar gjorda av Sveriges kommuner och landsting (SKL) så ser man inte samband mellan hög lärartäthet och höga kunskapsresultat. Alltså är det svårt att mäta mjuka värden med siffror. Lärarens kompetens har stor betydelse för elevernas kunskapsinhämtning.
Här i Ängelholm har vi satsat fullt ut på lärarlyftet för att ge pedagogerna möjlighet till fortbildning. Vi satsar även vidare på läsa-skriva-räkna som är en satsning på de lägre årskurserna.
Vidare tycker jag att det är synd att socialdemokraterna i Ängelholm har blivit ett nejsägarparti de senaste mandatperioderna. Enligt min bedömning har man helt tappat nytänkandet och innovationsförmågan, samt verkar mest gå ut med att lova allt till alla.

Sven-Ingvar Borgquist
Ordförande BUN Ängelholm (M)

Politiker från andra världsdelar i Ängelholm

Politiska företrädare från Chile och Honduras och fanns i vår valstuga på torsdagseftermiddagen för att delge oss sina jämförelser mellan valkampanjer i Sverige respektive Syd- och Latinamerika.

Politiska företrädare från Chile och Honduras och fanns i vår valstuga på torsdagseftermiddagen för att delge oss sina jämförelser mellan valkampanjer i Sverige respektive Syd- och Latinamerika.

På plats var:

Nicolas Figari, Chile, tidigare politisk rådgivare till Senatens talman

Mario Barahona, Honduras, ledamot av kongressen

Sayra Mariana Gamez Benegas, Honduras, kampanjansvarig vid senaste presidentvalet

Sedan i tisdags har de tre följt riksdagsman Hans Wallmark och den moderata valrörelsen i Skåne. De har deltagit i möten och aktiviteter ibland annat Kristianstad, Hässleholm och Ängelholm.

På torsdagskväll flyger de till Stockholm för att följa slutspurten och delta på moderaternas valvaka.

Moderat samsyn över de nordiska gränserna

Valet 19 september påverkar även grannländerna. Den riksdagsmajoritet och regering medborgarna i Sverige kommer att rösta fram har stora möjligheter att påverka utvecklingen i internationella organ. Det handlar om EU. Men även Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet spelar en stor roll.

Valet 19 september påverkar även grannländerna. Den riksdagsmajoritet och regering medborgarna i Sverige kommer att rösta fram har stora möjligheter att påverka utvecklingen i internationella organ. Det handlar om EU. Men även Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet spelar en stor roll.

Moderaterna samverkar tillsammans med andra partier från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna samt Grönland. Tillsammans bildas en partigrupp inom Nordiska rådet där konservativa och liberala idéer förenas.

Självfallet är politiken i varje medlemsland viktig. Många gånger står vi dock inför gemensamma utmaningar. Därför skall Norden även i framtiden förknippas med människors frihet och där den enskildes ansvar står i centrum.

Nya moderaterna är i ständig förändring och förnyelse. Ett fast och nära borgerligt samarbete inom Alliansen är ett föredöme. Därmed inspireras även partier och politiker i andra länder att själv ompröva och våga pröva nya vägar. Det sker helt i enlighet med våra grundläggande idéuppfattningar. Att vara konservativ betyder i politiskt sammanhang att man önskar att förbättra och förnya samhället men söker samtidigt att bevara det bästa av den tradition vi redan har. Det liberala innebär övertygelsen om ett öppet rättsamhälle som säkrar den enskilda individens frihet och integritet. God politik handlar om samarbete.

Med Alliansstyre i Sverige och fortsatt många moderater i Nordiska rådet tillsammans med andra likasinnade vill vi för kommande år se att våra länder präglas av följande:

Vi behöver en utbildningspolitik som främjar kvalitet, bildning och individuell valfrihet. Alliansen i Sverige betonar starkt sambandet mellan en fungerande arbetslinje och utbildning. Det måste bli centralt för alla våra länder om vi skall behålla våra toppositioner i den globala konkurrensen.

Det behövs god ekonomisk hushållning som inte skuldsätter framtida generationer. Sverige har visat att ansvarstagandets politik är framgångsrik inte minst under den ekonomiska kris som skakat om hela Europa. Lågt budgetunderskott, sjunkande statsskuld och ambitionen att redan 2012 visa på överskott i de offentliga finanserna är tecken på styrka.

Ansvaret för framtida generationer kräver en aktiv miljö- och klimatpolitik. Utsläppen stannar inte vid landgränserna. Norden har ett särskilt ansvar för Östersjöområdet. Här kan mer göras med EU-vänner som Estland, Lettland, Litauen och Polen men inte minst gäller det att involvera Ryssland.

Norden sticker ut. Det handlar om länder med förhållandevis hög skattenivå men också väl utbyggda välfärdssamhällen. Grunden för att behålla och utveckla en skola, ett hälsosystem och ett rättsväsende med höga ambitioner är en politik som tryggar välfärden genom att stimulera tillväxt, skapa nya jobb och göra arbete mer lönsamt.

För oss som aktiva ledamöter av Nordiska rådet är den nordliga dimensionen av stor betydelse. Mycket görs redan i dag men det finns alla skäl att gå vidare och fördjupa. De senaste åren har arbetet med att ta bort olika former av gränshinder prioriterats. Rörligheten är central och gynnar oss alla.

Norden är för oss också en värderingsgemenskap. Öppenhet och utveckling är bra i sig men medverkar i förlängningen även till satsningar på välfärdens kärna samtidigt som vi klarar av den internationella konkurrensen. Fortsatt Alliansregering och majoritet i Sveriges riksdag är bra för de övriga nordiska länderna och självstyrande områdena!

Hans Wallmark (M), Riksdagsledamot och ledamot av partistyrelsen, Sverige

Per-Kristian Foss (Høyre), Stortingsrepresentant, fd finansminister, Norge

Anne-Mari Virolainen (Samlingspartiet), Riksdagsledamot och vice partiordförande, Finland

Fredrik Karlström (Obunden samling), Lagtingsledamot, Åland

Jørgen Lundsgaard (KF), Folketingsledamot, Danmark

Bjarni Benediktsson (Självständighetspartiet), Alltingsledamot, partiordförande och statsministerkandidat, Island

Långväga gäst i Ängelholm

Riksdagsman Hans Wallmark gästas onsdag 8 septermber av Abraham Chu från Taiwan. På förmiddagen besöker de vår valstuga på torget.
Pressinbjudan och program ser ut så här:

Riksdagsman Hans Wallmark gästas onsdag 8 septermber av Abraham Chu från Taiwan. På förmiddagen besöker de vår valstuga på torget.
Pressinbjudan och program ser ut så här:


Pressinbjudan
Onsdag 8 september gästas riksdagsledamot Hans Wallmark av Abraham Chu, företrädare för Republiken Kina-Taiwan i Sverige. Under dagen kommer ett antal valstugor att besökas och Abraham Chu ska på plats följa valrörelsen i Skåne.

De allmänna valen i Taiwan kan gå mycket mer hett till. I parlamentet, lagstiftande yuan, har också tidigare förekommit stora gräl och att man kastat saker på varandra. Den svenska valrörelsen utgör en kontrast.

Abraham Chu är karriärdiplomat. Han är född 1958 och har representerat Taiwan i Sverige sedan mars 2009. Dessförinnan har han tjänstgjort ibland annat Storbritannien och USA förutom på UD i huvudstaden Taipei.

Republiken Kina-Taiwan har drygt 23 miljoner invånare och är en av världens ledande ekonomier.

Program
10.15 Stortorget i Ängelholm. Besök i valbodarna samt Stadsbiblioteket för att se hur förtidsröstningen går till.
Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

11.30 Torget i Hässleholm. Besök i de arkitektritade valbodarna.
Urban Widmark, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

14.00 Valbodarna vid Östra Boulevarden i Kristianstad.
Bengt Gustafson, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

Media hälsas varmt välkommen!

För mer information
Hans Wallmark, riksdagsledamot (M)

Stora skolsatsningar i Ängelholm

I en insändare i HD/NST i förra veckan beskriver BUN-ordföranden Sven-Ingvar Borgquist en hel del av vad som gjorts för barnen på våra skolor och förskolor. Insändaren redigerades av tidningen men finns här i sin helhet:

I en insändare i HD/NST i förra veckan beskriver BUN-ordföranden Sven-Ingvar Borgquist en hel del av vad som gjorts för barnen på våra skolor och förskolor. Insändaren redigerades av tidningen men finns här i sin helhet:

Ängelholms kommun har under de senaste åren fortsatt att utveckla den kommunala verksamheten. Inom skolans område har vi under mandatperioden gjort stora förbättringar.

De senaste årens positiva befolkningsökning har resulterat i ett behov av fler förskoleplatser. Här har vi prioriterat 12 nya kommunala avdelningar samt ett antal enskilda. En annan viktig satsning är det kommunala vårdnadsbidraget som infördes i augusti 2008 där cirka ett femtiotal familjer har valt möjligheten att vara hemma med sitt barn. Det som är möjligt i Alliansstyrda Ängelholm förnekas många medborgare i landets rödgröna kommuner.

Vi har också självfallet infört regeringens läsa- skriva- räknaprogram. Det innebär en kunskapskontroll inom svenska och matematik i årskurs tre och fem för att tidigt få grepp om de elever som är i behov av extra stöd. Regeringen har bidragit med pengar till finansieringen, för Ängelholm handlar det om cirka 1,2 miljoner, vilket vi också valt att stötta med extra kommunala medel.

Det finns också anledning att nämna regeringens satsning i form av lärarlyftet. Det är en satsning på kompetensutbildning för grundskollärare, där staten tar den största delen av kostnaden. Denna kompetensutbildning nyttjar vi i Ängelholm fullt ut och kurserna bedrivs i högskolornas regi. Målet är bättre kunskapsresultat i våra skolor. Nytt för i år är även att förskollärarna kan gå motsvarande utbildning och kallas då för förskollyftet. Det senaste årtiondet har vi gjort många satsningar på våra skolbyggnader. Detta för att hålla en bra arbetsmiljö för lärare och elever. De senaste åren har Rönnegymnasiet, Valhall College och Toftaskolan fått nyrenoverade lokaler. På tur står nu Strövelstorpsskolan, Nyhemsskolan samt Villanskolan. Skolor byggs för framtidens pedagogik med öppna och ljusa lokaler. Få är de kommuner som har satsat så mycket resurser på skolbyggnaderna som just Ängelholm.

En annan bra satsning var att starta upp skoldatateket. Vilken har som uppgift att hjälpa barn med läs och skrivsvårigheter, så att de framöver lättare når sina mål. Kulturskolan är en annan satsning som är väl värd att nämna, där Musikskolan kompletterades med dans och dramapedagogik.

Sven-Ingvar Borgquist(m)
BUN-ordförande Ängelholm

Valstugan har öppnat

Ett säkert tecken på att det är valrörelse är valstugorna på torget. Där finns från söndagen den 29:e augusti ett stort utbud av information om vår politik, både inom kommunen och på riksplanet. Dessutom har vi alltid någon godbit och en kaffeskvätt för den som känner sig sugen.

Ett säkert tecken på att det är valrörelse är valstugorna på torget. Där finns från söndagen den 29:e augusti ett stort utbud av information om vår politik, både inom kommunen och på riksplanet. Dessutom har vi alltid någon godbit och en kaffeskvätt för den som känner sig sugen.

Vi finns i valstugan på vardagar mellan klockan 11 – 18 på vardagar, 10 – 14 på lördagar och 12 – 16 på söndagar. Kom och ställ oss mot väggen. Fråga om badhuset, utbyggnadsplaner, äldreomsorgen, trafiken, skolan … ja, allt du kan komma att tänka på.

Vi pratar om det som medborgarna vill ta upp. Så ta chansen!

Regeringens politik viktig för kommunen

Åsa Herbst pekar i detta debattinlägg, infört i HD/NST, på hur viktig regeringens politik är för kommunerna. Och hur vår nuvarande regerings politik gjort att hela Ängelholms kommun kunnat leva och utvecklas.

Åsa Herbst pekar i detta debattinlägg, infört i HD/NST, på hur viktig regeringens politik är för kommunerna. Och hur vår nuvarande regerings politik gjort att hela Ängelholms kommun kunnat leva och utvecklas.

Kommunernas välfärd är mycket mer avhängig av den förda regeringspolitiken än vad många tror. I vår del av landet är nästan alla kommuner välskötta. Vi har bra skolor samt bra omsorg om äldre och funktionshindrade. Under perioden från förra valet 2006 har kommunerna tilldelats 38 miljarder. Bara i stöd under finanskrisen innebar det exempelvis 30 miljoner för Ängelholms kommun.

För att trygga välfärden behöver regeringen fortsätta överbrygga de ekonomiska problem som hänger kvar till följd av krisen. Alliansregeringen har klart deklarerat att den kommer att ge statsbidrag även 2011 för att värna de kommunala kärnverksamheterna, såsom sjukvård, omsorg och verksamhet som riktar sig till barn och unga. Att på det sättet ta ansvar är vår Alliansregerings varumärke.

Men det är mycket annat som påverkar välfärden i våra kommuner. I nordvästra Skåne är det både värdefullt och attraktivt att bosätta sig på ren landsbygd. Det är viktigt att behålla de öppna landskapen på Hallandsåsens och Söderåsens sluttningar och då behöver människor i aktiv ålder bo på landsbygden och ha betande hästar, kreatur eller får. Att belasta dessa hushåll med höjd bensinskatt drabbar på så sätt både invånare hårt och på sikt vårt landskap och miljön. Det rödgröna regeringsalternativet har tydligt deklarerat att man kommer att höja bensinskatten och gör på så sätt det svårt att bo på landet.

I vår region finns också många som valt att investera i boende nära kusten. Många familjer bor därför i hus som fått höga taxeringsvärden. Med en rödgrön regering kommer dessa hushåll med vanliga inkomster att drabbas mycket hårt av den fastighetsskatt som de rödgröna planerar att införa.

Att vilja och kunna ta ansvar för ekonomi och utveckling i samspel mellan kommun, stat och Region. – det gör Alliansen allra bäst. Det är bevisat av den utveckling vi har i Sverige och i Nordvästra Skåne och kan mätas i internationella jämförelser


Åsa Herbst (M)
Kommunstyrelsen ordförande Ängelholm

Kommun i utveckling

Elisabeth Sandberg-Kullenberg skrev en insändare om vår stads positiva utveckling. På detta svarade socialdemokraternas Brittmarie Hansson att det höll hon inte med om. Hon önskade högre skatt och mer resurser till det offentliga. Elisabeth har svarat:

Elisabeth Sandberg-Kullenberg skrev en insändare om vår stads positiva utveckling. På detta svarade socialdemokraternas Brittmarie Hansson att det höll hon inte med om. Hon önskade högre skatt och mer resurser till det offentliga. Elisabeth har svarat:

Ja – Ängelholm är en stad i mycket positiv utveckling. Det har hänt mycket inom många välfärds- och trygghetsområden de senaste åren. Ängelholm är: en turistvänlig och trygg kommun, vi arbetar långsiktigt med miljöarbete, mångfald och livskvalitet för alla åldrar. Dessutom har vi en stabil ekonomi med låg kommunalskatt.
Vi Moderater kommer att fortsätta arbeta för att dessa välfärdsområden skall fortsätta utvecklas de kommande åren.
Det som är bra kan alltid bli bättre, en god samhällsekonomi utgör en nödvändig förutsättning när det gäller förbättrings- och utvecklingsarbetet i hela kommunen.

Elisabeth Sandberg Kullenberg (M)
Ordförande
Ängelholms Moderata förening

Unga arbeten och arbetsgivaravgiften

Det är bra att Mona Sahlin och socialdemokraterna säger sig vilja prioritera åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten. Mer måste göras. Det handlar både om förbättrade möjligheter till praktikplatser som stöd att våga ta kontakt med många arbetsgivare för att se om det finns jobb.

Det är bra att Mona Sahlin och socialdemokraterna säger sig vilja prioritera åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten. Mer måste göras. Det handlar både om förbättrade möjligheter till praktikplatser som stöd att våga ta kontakt med många arbetsgivare för att se om det finns jobb.

Det som i sammanhanget kan uppfattas som märkligt och haltande är att S, V och MP samtidigt i sitt budgetförslag lägger fram tanken på att dubblera dagens arbetsgivaravgift för unga. Det handlar om tio miljarder kronor per år. Hur går det ihop med ambitionen om att sänka ungdomsarbetslösheten?

Många ungas brist på arbetslivserfarenheter vägs ju upp då företagen bara behöver betala halv arbetsgivaravgift. Därmed ges möjlighet att visa vad man går för samt att med en anställning i ryggen kunna söka nya jobb.

Lite föraktfullt har det i debatten hävdats att det endast handlar om unga som jobbar på McDonalds och i andra serviceyrken. För egen del tycker jag inte att jobben kan indelas i ”fina” respektive ”fula”. Den som har egen inkomst genom att exempelvis servera hamburgare gör lika bra ifrån sig som alla andra yrkesgrupper!

För någon månad sedan lät jag Riksdagens utredningstjänst (RUT) granska jobben inom en begränsad sektor: Handeln. Hur många unga med halv arbetsgivaravgift kan antas arbeta på ICA, Coop och de andra butikerna i de 13 kommuner som utgör Norra och Östra Skåne?

Omkring 1 500 personer under 26 år arbetar inom handeln i det här området. Tillsammans har man en lönesumma på ungefär 140 miljoner kronor. I det rödgröna budgetförslaget föreslås den reducerade arbetsgivaravgiften tas bort. Det skulle bara för de under 26 år som arbetar inom handeln i Norra och Östra Skåne innebära kostnadsökningar för företagen med 22 miljoner kronor om året. Dyrare att anställa som gör det ännu svårare för unga att komma ut på arbetsmarknaden och ökade kostnader för handeln som riskerar att gå ut över konsumenterna genom höjda priser.

Till det kommer också att varsel förbereds i företag som utför hushållsnära tjänster. S, V och MP har sagt att det så kallade RUT-avdraget ska avskaffas. Enligt branschen själv är många som fått anställning personer som tidigare varit arbetslösa. Nu riskerar de att åka ut från arbetsmarknaden. Även det så kallade ROT-avdraget inom byggsektorn är utpekat av de rödgröna som något som ska tas bort längre fram. Företagarnas VD och chefsekonom har i en ny rapport visat att RUT- och ROT-avdragen skapat 18 000 jobb på ett år.

Jag tycker att det är viktigt med fler åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men jag har väldigt svårt att förstå hur höjda skatter och avgifter samt avskaffade avdragsmöjligheter leder till fler möjligheter. Det blir dessvärre färre!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne