Kommun i utveckling

Elisabeth Sandberg-Kullenberg skrev en insändare om vår stads positiva utveckling. På detta svarade socialdemokraternas Brittmarie Hansson att det höll hon inte med om. Hon önskade högre skatt och mer resurser till det offentliga. Elisabeth har svarat:

Elisabeth Sandberg-Kullenberg skrev en insändare om vår stads positiva utveckling. På detta svarade socialdemokraternas Brittmarie Hansson att det höll hon inte med om. Hon önskade högre skatt och mer resurser till det offentliga. Elisabeth har svarat:

Ja – Ängelholm är en stad i mycket positiv utveckling. Det har hänt mycket inom många välfärds- och trygghetsområden de senaste åren. Ängelholm är: en turistvänlig och trygg kommun, vi arbetar långsiktigt med miljöarbete, mångfald och livskvalitet för alla åldrar. Dessutom har vi en stabil ekonomi med låg kommunalskatt.
Vi Moderater kommer att fortsätta arbeta för att dessa välfärdsområden skall fortsätta utvecklas de kommande åren.
Det som är bra kan alltid bli bättre, en god samhällsekonomi utgör en nödvändig förutsättning när det gäller förbättrings- och utvecklingsarbetet i hela kommunen.

Elisabeth Sandberg Kullenberg (M)
Ordförande
Ängelholms Moderata förening

Unga arbeten och arbetsgivaravgiften

Det är bra att Mona Sahlin och socialdemokraterna säger sig vilja prioritera åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten. Mer måste göras. Det handlar både om förbättrade möjligheter till praktikplatser som stöd att våga ta kontakt med många arbetsgivare för att se om det finns jobb.

Det är bra att Mona Sahlin och socialdemokraterna säger sig vilja prioritera åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten. Mer måste göras. Det handlar både om förbättrade möjligheter till praktikplatser som stöd att våga ta kontakt med många arbetsgivare för att se om det finns jobb.

Det som i sammanhanget kan uppfattas som märkligt och haltande är att S, V och MP samtidigt i sitt budgetförslag lägger fram tanken på att dubblera dagens arbetsgivaravgift för unga. Det handlar om tio miljarder kronor per år. Hur går det ihop med ambitionen om att sänka ungdomsarbetslösheten?

Många ungas brist på arbetslivserfarenheter vägs ju upp då företagen bara behöver betala halv arbetsgivaravgift. Därmed ges möjlighet att visa vad man går för samt att med en anställning i ryggen kunna söka nya jobb.

Lite föraktfullt har det i debatten hävdats att det endast handlar om unga som jobbar på McDonalds och i andra serviceyrken. För egen del tycker jag inte att jobben kan indelas i ”fina” respektive ”fula”. Den som har egen inkomst genom att exempelvis servera hamburgare gör lika bra ifrån sig som alla andra yrkesgrupper!

För någon månad sedan lät jag Riksdagens utredningstjänst (RUT) granska jobben inom en begränsad sektor: Handeln. Hur många unga med halv arbetsgivaravgift kan antas arbeta på ICA, Coop och de andra butikerna i de 13 kommuner som utgör Norra och Östra Skåne?

Omkring 1 500 personer under 26 år arbetar inom handeln i det här området. Tillsammans har man en lönesumma på ungefär 140 miljoner kronor. I det rödgröna budgetförslaget föreslås den reducerade arbetsgivaravgiften tas bort. Det skulle bara för de under 26 år som arbetar inom handeln i Norra och Östra Skåne innebära kostnadsökningar för företagen med 22 miljoner kronor om året. Dyrare att anställa som gör det ännu svårare för unga att komma ut på arbetsmarknaden och ökade kostnader för handeln som riskerar att gå ut över konsumenterna genom höjda priser.

Till det kommer också att varsel förbereds i företag som utför hushållsnära tjänster. S, V och MP har sagt att det så kallade RUT-avdraget ska avskaffas. Enligt branschen själv är många som fått anställning personer som tidigare varit arbetslösa. Nu riskerar de att åka ut från arbetsmarknaden. Även det så kallade ROT-avdraget inom byggsektorn är utpekat av de rödgröna som något som ska tas bort längre fram. Företagarnas VD och chefsekonom har i en ny rapport visat att RUT- och ROT-avdragen skapat 18 000 jobb på ett år.

Jag tycker att det är viktigt med fler åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men jag har väldigt svårt att förstå hur höjda skatter och avgifter samt avskaffade avdragsmöjligheter leder till fler möjligheter. Det blir dessvärre färre!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne

Till ängelholmarna från Åsa och Hans

Efter ett par underbara sommarveckor som för många fyllts av sol, bad, jordgubbar och förhoppningsvis många skratt drar nu nya aktiviteter i gång. För oss politiskt aktiva närmar sig valdagen 19 september. Vi hoppas att många utnyttjar sin rättighet att rösta.

Efter ett par underbara sommarveckor som för många fyllts av sol, bad, jordgubbar och förhoppningsvis många skratt drar nu nya aktiviteter i gång. För oss politiskt aktiva närmar sig valdagen 19 september. Vi hoppas att många utnyttjar sin rättighet att rösta.

Valet handlar om att söka förnyat mandat för de kommande fyra åren. Vi önskar se Ängelholm som en föregångskommun och Sverige som ett föregångsland. När vi jämför är det mycket som är bra hos oss. Under våren och sommaren har moderaterna knackat dörr runt om i kommunen och en ganska vanlig kommentar har varit att man är nöjd. För oss är det dock viktigt att gå vidare. Vi får aldrig slå oss till ro. Ska vi ha utbildning, sjukvård och ett företagsklimat som är av världsklass krävs fortsatt hårt arbete och att vi är beredda att vidareutveckla. Det är också viktigt att vi som förtroendevalda lyssnar och är beredda att lära av andra.

För Ängelholm gäller fortsatt höga ambitioner. Det handlar om ordning på kommunens ekonomi. Låg skatt är bra för alla då mer av den egna inkomsten och pensionen får behållas. Unga och äldre ska känna stolthet över att bo i Ängelholms kommun.

Ängelholm är en utbildningskommun. Föräldrar ska känna trygghet över att ha sina barn på förskola och i skolan. Eleverna ska veta att de lär sig och utvecklas. Med kunskap och fantasi ska de få verktyg för att gå vidare i livet.

Ängelholm ska vara en kommun för alla generationer. Det handlar om att alla kommundelar ska leva och att möjligheter finns till service. Det handlar om bra hemvård och hemsjukvård. Maten på våra särskilda boenden ska vara varm och god. En kunnig och uppskattad personal är med och formar en god tillvaro.

I våra samtal med ängelholmarna märks ett tydligt och brett intresse för Pyttebron, Stortorget, Kronoskogen och badhuset. Allt detta är viktigt även för oss. Vi ställer oss bakom tankarna på Hälsostaden och det positiva som det utvecklingsarbetet kan medföra för Ängelholms sjukhus.

För Sverige handlar det om att fortsätta längst den inslagna vägen. Medan andra europeiska länder kämpar med fortsatt stigande arbetslöshet och stora underskott i den offentliga ekonomin har Sverige hanterat den senaste krisen på ett ansvarstagande och lugnt sätt. Det gör att vi har mycket goda förutsättningar när nu konjunkturen vänder. Tankar på att införa kilometerskatt, höjd bensinskatt, avskaffat ROT-avdrag för hushållsnära tjänster samt att dubblera arbetsgivaravgiften för unga leder inte till fler jobb och ökad tillväxt. Det vi istället erbjuder är ordning på landets finanser och fortsatt uppslutning bakom arbetslinjen.

Vi tror att Ängelholm, Skåne och Sverige vinner på politiker som är lyhörda och kan samarbeta. För oss är Alliansen viktig. Det är också en styrka att som kommunalråd och riksdagsman ha goda kontakter med varandra. Närheten mellan det som sker lokalt och nationellt är till nytta för Ängelholm. Därför hoppas vi på Din röst och fortsatt förtroende i det kommande valet.

Åsa Herbst
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)