Långväga gäst i Ängelholm

Riksdagsman Hans Wallmark gästas onsdag 8 septermber av Abraham Chu från Taiwan. På förmiddagen besöker de vår valstuga på torget.
Pressinbjudan och program ser ut så här:

Riksdagsman Hans Wallmark gästas onsdag 8 septermber av Abraham Chu från Taiwan. På förmiddagen besöker de vår valstuga på torget.
Pressinbjudan och program ser ut så här:


Pressinbjudan
Onsdag 8 september gästas riksdagsledamot Hans Wallmark av Abraham Chu, företrädare för Republiken Kina-Taiwan i Sverige. Under dagen kommer ett antal valstugor att besökas och Abraham Chu ska på plats följa valrörelsen i Skåne.

De allmänna valen i Taiwan kan gå mycket mer hett till. I parlamentet, lagstiftande yuan, har också tidigare förekommit stora gräl och att man kastat saker på varandra. Den svenska valrörelsen utgör en kontrast.

Abraham Chu är karriärdiplomat. Han är född 1958 och har representerat Taiwan i Sverige sedan mars 2009. Dessförinnan har han tjänstgjort ibland annat Storbritannien och USA förutom på UD i huvudstaden Taipei.

Republiken Kina-Taiwan har drygt 23 miljoner invånare och är en av världens ledande ekonomier.

Program
10.15 Stortorget i Ängelholm. Besök i valbodarna samt Stadsbiblioteket för att se hur förtidsröstningen går till.
Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

11.30 Torget i Hässleholm. Besök i de arkitektritade valbodarna.
Urban Widmark, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

14.00 Valbodarna vid Östra Boulevarden i Kristianstad.
Bengt Gustafson, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

Media hälsas varmt välkommen!

För mer information
Hans Wallmark, riksdagsledamot (M)

Stora skolsatsningar i Ängelholm

I en insändare i HD/NST i förra veckan beskriver BUN-ordföranden Sven-Ingvar Borgquist en hel del av vad som gjorts för barnen på våra skolor och förskolor. Insändaren redigerades av tidningen men finns här i sin helhet:

I en insändare i HD/NST i förra veckan beskriver BUN-ordföranden Sven-Ingvar Borgquist en hel del av vad som gjorts för barnen på våra skolor och förskolor. Insändaren redigerades av tidningen men finns här i sin helhet:

Ängelholms kommun har under de senaste åren fortsatt att utveckla den kommunala verksamheten. Inom skolans område har vi under mandatperioden gjort stora förbättringar.

De senaste årens positiva befolkningsökning har resulterat i ett behov av fler förskoleplatser. Här har vi prioriterat 12 nya kommunala avdelningar samt ett antal enskilda. En annan viktig satsning är det kommunala vårdnadsbidraget som infördes i augusti 2008 där cirka ett femtiotal familjer har valt möjligheten att vara hemma med sitt barn. Det som är möjligt i Alliansstyrda Ängelholm förnekas många medborgare i landets rödgröna kommuner.

Vi har också självfallet infört regeringens läsa- skriva- räknaprogram. Det innebär en kunskapskontroll inom svenska och matematik i årskurs tre och fem för att tidigt få grepp om de elever som är i behov av extra stöd. Regeringen har bidragit med pengar till finansieringen, för Ängelholm handlar det om cirka 1,2 miljoner, vilket vi också valt att stötta med extra kommunala medel.

Det finns också anledning att nämna regeringens satsning i form av lärarlyftet. Det är en satsning på kompetensutbildning för grundskollärare, där staten tar den största delen av kostnaden. Denna kompetensutbildning nyttjar vi i Ängelholm fullt ut och kurserna bedrivs i högskolornas regi. Målet är bättre kunskapsresultat i våra skolor. Nytt för i år är även att förskollärarna kan gå motsvarande utbildning och kallas då för förskollyftet. Det senaste årtiondet har vi gjort många satsningar på våra skolbyggnader. Detta för att hålla en bra arbetsmiljö för lärare och elever. De senaste åren har Rönnegymnasiet, Valhall College och Toftaskolan fått nyrenoverade lokaler. På tur står nu Strövelstorpsskolan, Nyhemsskolan samt Villanskolan. Skolor byggs för framtidens pedagogik med öppna och ljusa lokaler. Få är de kommuner som har satsat så mycket resurser på skolbyggnaderna som just Ängelholm.

En annan bra satsning var att starta upp skoldatateket. Vilken har som uppgift att hjälpa barn med läs och skrivsvårigheter, så att de framöver lättare når sina mål. Kulturskolan är en annan satsning som är väl värd att nämna, där Musikskolan kompletterades med dans och dramapedagogik.

Sven-Ingvar Borgquist(m)
BUN-ordförande Ängelholm

Valstugan har öppnat

Ett säkert tecken på att det är valrörelse är valstugorna på torget. Där finns från söndagen den 29:e augusti ett stort utbud av information om vår politik, både inom kommunen och på riksplanet. Dessutom har vi alltid någon godbit och en kaffeskvätt för den som känner sig sugen.

Ett säkert tecken på att det är valrörelse är valstugorna på torget. Där finns från söndagen den 29:e augusti ett stort utbud av information om vår politik, både inom kommunen och på riksplanet. Dessutom har vi alltid någon godbit och en kaffeskvätt för den som känner sig sugen.

Vi finns i valstugan på vardagar mellan klockan 11 – 18 på vardagar, 10 – 14 på lördagar och 12 – 16 på söndagar. Kom och ställ oss mot väggen. Fråga om badhuset, utbyggnadsplaner, äldreomsorgen, trafiken, skolan … ja, allt du kan komma att tänka på.

Vi pratar om det som medborgarna vill ta upp. Så ta chansen!

Regeringens politik viktig för kommunen

Åsa Herbst pekar i detta debattinlägg, infört i HD/NST, på hur viktig regeringens politik är för kommunerna. Och hur vår nuvarande regerings politik gjort att hela Ängelholms kommun kunnat leva och utvecklas.

Åsa Herbst pekar i detta debattinlägg, infört i HD/NST, på hur viktig regeringens politik är för kommunerna. Och hur vår nuvarande regerings politik gjort att hela Ängelholms kommun kunnat leva och utvecklas.

Kommunernas välfärd är mycket mer avhängig av den förda regeringspolitiken än vad många tror. I vår del av landet är nästan alla kommuner välskötta. Vi har bra skolor samt bra omsorg om äldre och funktionshindrade. Under perioden från förra valet 2006 har kommunerna tilldelats 38 miljarder. Bara i stöd under finanskrisen innebar det exempelvis 30 miljoner för Ängelholms kommun.

För att trygga välfärden behöver regeringen fortsätta överbrygga de ekonomiska problem som hänger kvar till följd av krisen. Alliansregeringen har klart deklarerat att den kommer att ge statsbidrag även 2011 för att värna de kommunala kärnverksamheterna, såsom sjukvård, omsorg och verksamhet som riktar sig till barn och unga. Att på det sättet ta ansvar är vår Alliansregerings varumärke.

Men det är mycket annat som påverkar välfärden i våra kommuner. I nordvästra Skåne är det både värdefullt och attraktivt att bosätta sig på ren landsbygd. Det är viktigt att behålla de öppna landskapen på Hallandsåsens och Söderåsens sluttningar och då behöver människor i aktiv ålder bo på landsbygden och ha betande hästar, kreatur eller får. Att belasta dessa hushåll med höjd bensinskatt drabbar på så sätt både invånare hårt och på sikt vårt landskap och miljön. Det rödgröna regeringsalternativet har tydligt deklarerat att man kommer att höja bensinskatten och gör på så sätt det svårt att bo på landet.

I vår region finns också många som valt att investera i boende nära kusten. Många familjer bor därför i hus som fått höga taxeringsvärden. Med en rödgrön regering kommer dessa hushåll med vanliga inkomster att drabbas mycket hårt av den fastighetsskatt som de rödgröna planerar att införa.

Att vilja och kunna ta ansvar för ekonomi och utveckling i samspel mellan kommun, stat och Region. – det gör Alliansen allra bäst. Det är bevisat av den utveckling vi har i Sverige och i Nordvästra Skåne och kan mätas i internationella jämförelser


Åsa Herbst (M)
Kommunstyrelsen ordförande Ängelholm

Kommun i utveckling

Elisabeth Sandberg-Kullenberg skrev en insändare om vår stads positiva utveckling. På detta svarade socialdemokraternas Brittmarie Hansson att det höll hon inte med om. Hon önskade högre skatt och mer resurser till det offentliga. Elisabeth har svarat:

Elisabeth Sandberg-Kullenberg skrev en insändare om vår stads positiva utveckling. På detta svarade socialdemokraternas Brittmarie Hansson att det höll hon inte med om. Hon önskade högre skatt och mer resurser till det offentliga. Elisabeth har svarat:

Ja – Ängelholm är en stad i mycket positiv utveckling. Det har hänt mycket inom många välfärds- och trygghetsområden de senaste åren. Ängelholm är: en turistvänlig och trygg kommun, vi arbetar långsiktigt med miljöarbete, mångfald och livskvalitet för alla åldrar. Dessutom har vi en stabil ekonomi med låg kommunalskatt.
Vi Moderater kommer att fortsätta arbeta för att dessa välfärdsområden skall fortsätta utvecklas de kommande åren.
Det som är bra kan alltid bli bättre, en god samhällsekonomi utgör en nödvändig förutsättning när det gäller förbättrings- och utvecklingsarbetet i hela kommunen.

Elisabeth Sandberg Kullenberg (M)
Ordförande
Ängelholms Moderata förening

Unga arbeten och arbetsgivaravgiften

Det är bra att Mona Sahlin och socialdemokraterna säger sig vilja prioritera åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten. Mer måste göras. Det handlar både om förbättrade möjligheter till praktikplatser som stöd att våga ta kontakt med många arbetsgivare för att se om det finns jobb.

Det är bra att Mona Sahlin och socialdemokraterna säger sig vilja prioritera åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten. Mer måste göras. Det handlar både om förbättrade möjligheter till praktikplatser som stöd att våga ta kontakt med många arbetsgivare för att se om det finns jobb.

Det som i sammanhanget kan uppfattas som märkligt och haltande är att S, V och MP samtidigt i sitt budgetförslag lägger fram tanken på att dubblera dagens arbetsgivaravgift för unga. Det handlar om tio miljarder kronor per år. Hur går det ihop med ambitionen om att sänka ungdomsarbetslösheten?

Många ungas brist på arbetslivserfarenheter vägs ju upp då företagen bara behöver betala halv arbetsgivaravgift. Därmed ges möjlighet att visa vad man går för samt att med en anställning i ryggen kunna söka nya jobb.

Lite föraktfullt har det i debatten hävdats att det endast handlar om unga som jobbar på McDonalds och i andra serviceyrken. För egen del tycker jag inte att jobben kan indelas i ”fina” respektive ”fula”. Den som har egen inkomst genom att exempelvis servera hamburgare gör lika bra ifrån sig som alla andra yrkesgrupper!

För någon månad sedan lät jag Riksdagens utredningstjänst (RUT) granska jobben inom en begränsad sektor: Handeln. Hur många unga med halv arbetsgivaravgift kan antas arbeta på ICA, Coop och de andra butikerna i de 13 kommuner som utgör Norra och Östra Skåne?

Omkring 1 500 personer under 26 år arbetar inom handeln i det här området. Tillsammans har man en lönesumma på ungefär 140 miljoner kronor. I det rödgröna budgetförslaget föreslås den reducerade arbetsgivaravgiften tas bort. Det skulle bara för de under 26 år som arbetar inom handeln i Norra och Östra Skåne innebära kostnadsökningar för företagen med 22 miljoner kronor om året. Dyrare att anställa som gör det ännu svårare för unga att komma ut på arbetsmarknaden och ökade kostnader för handeln som riskerar att gå ut över konsumenterna genom höjda priser.

Till det kommer också att varsel förbereds i företag som utför hushållsnära tjänster. S, V och MP har sagt att det så kallade RUT-avdraget ska avskaffas. Enligt branschen själv är många som fått anställning personer som tidigare varit arbetslösa. Nu riskerar de att åka ut från arbetsmarknaden. Även det så kallade ROT-avdraget inom byggsektorn är utpekat av de rödgröna som något som ska tas bort längre fram. Företagarnas VD och chefsekonom har i en ny rapport visat att RUT- och ROT-avdragen skapat 18 000 jobb på ett år.

Jag tycker att det är viktigt med fler åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men jag har väldigt svårt att förstå hur höjda skatter och avgifter samt avskaffade avdragsmöjligheter leder till fler möjligheter. Det blir dessvärre färre!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne

Till ängelholmarna från Åsa och Hans

Efter ett par underbara sommarveckor som för många fyllts av sol, bad, jordgubbar och förhoppningsvis många skratt drar nu nya aktiviteter i gång. För oss politiskt aktiva närmar sig valdagen 19 september. Vi hoppas att många utnyttjar sin rättighet att rösta.

Efter ett par underbara sommarveckor som för många fyllts av sol, bad, jordgubbar och förhoppningsvis många skratt drar nu nya aktiviteter i gång. För oss politiskt aktiva närmar sig valdagen 19 september. Vi hoppas att många utnyttjar sin rättighet att rösta.

Valet handlar om att söka förnyat mandat för de kommande fyra åren. Vi önskar se Ängelholm som en föregångskommun och Sverige som ett föregångsland. När vi jämför är det mycket som är bra hos oss. Under våren och sommaren har moderaterna knackat dörr runt om i kommunen och en ganska vanlig kommentar har varit att man är nöjd. För oss är det dock viktigt att gå vidare. Vi får aldrig slå oss till ro. Ska vi ha utbildning, sjukvård och ett företagsklimat som är av världsklass krävs fortsatt hårt arbete och att vi är beredda att vidareutveckla. Det är också viktigt att vi som förtroendevalda lyssnar och är beredda att lära av andra.

För Ängelholm gäller fortsatt höga ambitioner. Det handlar om ordning på kommunens ekonomi. Låg skatt är bra för alla då mer av den egna inkomsten och pensionen får behållas. Unga och äldre ska känna stolthet över att bo i Ängelholms kommun.

Ängelholm är en utbildningskommun. Föräldrar ska känna trygghet över att ha sina barn på förskola och i skolan. Eleverna ska veta att de lär sig och utvecklas. Med kunskap och fantasi ska de få verktyg för att gå vidare i livet.

Ängelholm ska vara en kommun för alla generationer. Det handlar om att alla kommundelar ska leva och att möjligheter finns till service. Det handlar om bra hemvård och hemsjukvård. Maten på våra särskilda boenden ska vara varm och god. En kunnig och uppskattad personal är med och formar en god tillvaro.

I våra samtal med ängelholmarna märks ett tydligt och brett intresse för Pyttebron, Stortorget, Kronoskogen och badhuset. Allt detta är viktigt även för oss. Vi ställer oss bakom tankarna på Hälsostaden och det positiva som det utvecklingsarbetet kan medföra för Ängelholms sjukhus.

För Sverige handlar det om att fortsätta längst den inslagna vägen. Medan andra europeiska länder kämpar med fortsatt stigande arbetslöshet och stora underskott i den offentliga ekonomin har Sverige hanterat den senaste krisen på ett ansvarstagande och lugnt sätt. Det gör att vi har mycket goda förutsättningar när nu konjunkturen vänder. Tankar på att införa kilometerskatt, höjd bensinskatt, avskaffat ROT-avdrag för hushållsnära tjänster samt att dubblera arbetsgivaravgiften för unga leder inte till fler jobb och ökad tillväxt. Det vi istället erbjuder är ordning på landets finanser och fortsatt uppslutning bakom arbetslinjen.

Vi tror att Ängelholm, Skåne och Sverige vinner på politiker som är lyhörda och kan samarbeta. För oss är Alliansen viktig. Det är också en styrka att som kommunalråd och riksdagsman ha goda kontakter med varandra. Närheten mellan det som sker lokalt och nationellt är till nytta för Ängelholm. Därför hoppas vi på Din röst och fortsatt förtroende i det kommande valet.

Åsa Herbst
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)