Val 2018

Ängelholm – en kommun för hoppfulla

Moderaterna lovar inte allt, men det vi lovar tänker vi hålla. Den som gör anspråk på att leda Ängelholms kommun måste vara förberedd och våga prioritera. Moderaterna prioriterar därför fem områden där vi anser att Ängelholms kommun måste bli bättre.

Moderaternas prioriteringar inför höstens val:

1. Ängelholms kommun behöver ordning och reda

Den gångna mandatperioden har präglats av politisk oreda och bristande samarbete mellan de styrande partierna. Moderaterna vill slå in på en annan väg byggd på samarbete och gemensamt ansvarstagande. För att garantera ordning och reda i Ängelholms kommun under nästa mandatperiod vill Moderaterna:

 • Bilda ett moderatlett Alliansstyre i Ängelholms kommun byggt på samarbete och gemensam politik.
 • Förstärka och tydliggöra den politiska styrningen i kommunen.
 • Effektivisera kommunens kostnader för administration till förmån för satsningar på välfärden.
 • Stärka den kommunala ekonomin med välfärd av hög kvalitet till låg kostnad.
 • Arbeta för kostnadseffektivt mottagande av flyktingar och införa integrationsplikt.

2. Hela Ängelholms kommun ska leva och växa

Ängelholms kommun erbjuder fantastiska boendemöjligheter. Men att leva är inte bara att bo. Moderaterna vill att det ska vara möjligt att leva det goda livet i hela kommunen, med kommunal service, bostäder och möjligheter till företagande. För att hela Ängelholms kommun ska leva och växa vill Moderaterna:

 • Göra det lättare att leva, bygga och starta företag i kommunens tätorter och på landsbygden.
 • Bygga nya bostäder i alla kommunens tätorter.
 • Bygga ut E6:an till trefiligt.
 • Fler evenemang i kommunen. Vi vill satsa på besöksnäringen och stärka kommunens arbete med att locka och stödja evenemang.
 • Införa byapeng och landsbygdsutvecklare.
 • Slå vakt om mötesplatser i tätorterna och på landsbygden.

3. Kunskap och trygghet i skolan

Ängelholms skolor gjorde under några få år en fantastisk resa där Ängelholm utvecklades till en av Sveriges bästa skolkommuner. Under den senaste mandatperioden kan Moderaterna tyvärr konstatera att utvecklingen stannat av. För att garantera att Ängelholms elever får gå i en trygg skola med fokus på kunskap och lärande vill Moderaterna:

 • Läxhjälp på alla kommunens skolor.
 • Nolltolerans mot mobbning – alla elever har rätt till en trygg skolgång.
 • Tidiga insatser för de elever som behöver extra stöd.
 • Ökad valfrihet – fler möjligheter att välja skola och förskola.
 • Bygga nya förskolor.

4. Ängelholms kommun ska vara trygg och säker

Ängelholms kommun är en av Skånes tryggaste kommuner. Trots det känner för många ängelholmare sig otrygga. Ökad trygghet är en av Moderaternas viktigaste prioriteringar i årets riksdagsval, men det behövs även lokala satsningar för ökad trygghet och säkerhet i Ängelholms kommun. Moderaterna vill:

 • Trygghetsvandringar i alla kommundelar med tillhörande budget för snabba åtgärder.
 • Inrätta ett lokalt trygghetsråd där kommun, polis, näringsliv och föreningsliv samverkar för ökad trygghet.
 • Ökad kamerabevakning på otrygga platser.
 • Förstärkning av de kommunala ordningsvakterna.
 • Trygga och säkra vägar och cykelvägar.

5. I Ängelholms kommun ska man leva det goda livet

Ängelholms kommun är en attraktiv plats att leva och verka på. Läget med den goda infrastrukturen, stränderna, naturen och fantastiska boendemiljöer gör att fler flyttar hit. Moderaterna vill fortsätta utveckla Ängelholm som boendeort och besöksmål genom att:

 • Utveckla Stadsbiblioteket till ett kulturhus för böcker, kultur, musik och föreningsliv.
 • Bygga bostäder för unga.
 • Bevara och utveckla Ängelholms sjukhus – Hälsostaden.
 • Bygga ett nytt trygghetsboende för seniorer.
 • Ängelholms kommun ska vara ren, snygg och välkomnande.