Denna nyhet är mer än 3 år gammal

25 augusti, 2010

Unga arbeten och arbetsgivaravgiften

Det är bra att Mona Sahlin och socialdemokraterna säger sig vilja prioritera åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten. Mer måste göras. Det handlar både om förbättrade möjligheter till praktikplatser som stöd att våga ta kontakt med många arbetsgivare för att se om det finns jobb.

Det som i sammanhanget kan uppfattas som märkligt och haltande är att S, V och MP samtidigt i sitt budgetförslag lägger fram tanken på att dubblera dagens arbetsgivaravgift för unga. Det handlar om tio miljarder kronor per år. Hur går det ihop med ambitionen om att sänka ungdomsarbetslösheten?

Många ungas brist på arbetslivserfarenheter vägs ju upp då företagen bara behöver betala halv arbetsgivaravgift. Därmed ges möjlighet att visa vad man går för samt att med en anställning i ryggen kunna söka nya jobb.

Lite föraktfullt har det i debatten hävdats att det endast handlar om unga som jobbar på McDonalds och i andra serviceyrken. För egen del tycker jag inte att jobben kan indelas i ”fina” respektive ”fula”. Den som har egen inkomst genom att exempelvis servera hamburgare gör lika bra ifrån sig som alla andra yrkesgrupper!

För någon månad sedan lät jag Riksdagens utredningstjänst (RUT) granska jobben inom en begränsad sektor: Handeln. Hur många unga med halv arbetsgivaravgift kan antas arbeta på ICA, Coop och de andra butikerna i de 13 kommuner som utgör Norra och Östra Skåne?

Omkring 1 500 personer under 26 år arbetar inom handeln i det här området. Tillsammans har man en lönesumma på ungefär 140 miljoner kronor. I det rödgröna budgetförslaget föreslås den reducerade arbetsgivaravgiften tas bort. Det skulle bara för de under 26 år som arbetar inom handeln i Norra och Östra Skåne innebära kostnadsökningar för företagen med 22 miljoner kronor om året. Dyrare att anställa som gör det ännu svårare för unga att komma ut på arbetsmarknaden och ökade kostnader för handeln som riskerar att gå ut över konsumenterna genom höjda priser.

Till det kommer också att varsel förbereds i företag som utför hushållsnära tjänster. S, V och MP har sagt att det så kallade RUT-avdraget ska avskaffas. Enligt branschen själv är många som fått anställning personer som tidigare varit arbetslösa. Nu riskerar de att åka ut från arbetsmarknaden. Även det så kallade ROT-avdraget inom byggsektorn är utpekat av de rödgröna som något som ska tas bort längre fram. Företagarnas VD och chefsekonom har i en ny rapport visat att RUT- och ROT-avdragen skapat 18 000 jobb på ett år.

Jag tycker att det är viktigt med fler åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men jag har väldigt svårt att förstå hur höjda skatter och avgifter samt avskaffade avdragsmöjligheter leder till fler möjligheter. Det blir dessvärre färre!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne

Ta ställning och dela artikeln