Allians för Ängelholm

Inför valet 2018 lovade Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna att samarbeta för Ängelholms kommuns bästa. Vår övertygelse är att Ängelholm styrs bäst genom ett borgerligt majoritetsstyre som tar ansvar för hela kommunen. Att samarbeta inom politiken är framgångsrikt, det har den gångna mandatperioden visat. Inom ramen för Blågröna Ängelholm har våra fyra partier tillsammans med andra tagit beslut i viktiga frågor och visat att politiken i Ängelholm kan leverera, även i svåra frågor. Men det finns mer att göra.

Allians för Ängelholm söker därför stöd att fortsätta ta ansvar för ett tryggt och attraktivt Ängelholms kommun. Under den kommande mandatperioden 2022-2026 vill vi slutföra de många projekt och satsningar vi påbörjat. Vi vill också ta tag i Ängelholms utmaningar och viktiga framtidsfrågor. Vi är fyra partier med olika hjärtefrågor som delar samma borgerliga värdegrund. Tillsammans har vi lång erfarenhet av att styra Ängelholms kommun.

Våra löften handlar om en fortsatt gemensam väg framåt för Ängelholms kommun, byggd på samarbete och ansvarstagande.

Löfte 1: Fortsatt samarbete

Allians för Ängelholm har visat att samarbete mellan partier som tycker lika i många frågor skapar ordning och reda. När vi samarbetar skapas bättre förutsättningar för stabilitet och långsiktiga beslut som gynnar effektivitet, god ekonomisk hushållning och nya lösningar. Vi lovar att samarbeta och strävar alltid efter att komma överens i viktiga frågor.

Löfte 2: Planera för framtidens behov av skolor och äldreomsorg

Ängelholms kommun växer och med det behoven i välfärden. Våra elever förtjänar att gå i skolan i lokaler som är väl anpassade för ändamålet och som skapar förutsättningar för lärande och välmående. Ängelholms kommun ska bygga tre nya välbehövliga grundskolor. Vi lovar att färdigställa dessa skolor under den kommande mandatperioden så att behovet av tillfälliga lokaler (”paviljonger”) minskas. Vi vill samtidigt framtidssäkra kommunen och se till att det finns planerad mark för förskolor, skolor och äldreboenden redo när det behövs.

Löfte 3: Genomför Ängelholmspaketet

Äntligen finns en bred majoritet för ett samlat grepp om trafiken och stadsmiljön i centrala Ängelholm. Målsättningen med Ängelholmspaketet är att skapa mer plats för människor och möten i stadskärnan. Då skapar vi samtidigt en trygg miljö med mindre risk för olyckor, t.ex. på Skolgatan. De sex delprojekten är viktiga och skapar tillsammans en attraktiv helhet. Vi lovar att genomföra Ängelholmspaketet samtliga delprojekt.

Löfte 4: Hela Ängelholms kommun ska leva och utvecklas

Ängelholm är en attraktiv kommun som erbjuder bra boende och kommunal service i hela kommunen. Alliansen lovar att fortsätta slå vakt om och utveckla kommunens tätorter med bättre kommunikationer och mötesplatser. Vi satsar på nya äldreboenden, förskolor och skolor samtidigt som vi ger fler möjlighet att bosätta sig i våra tätorter. Vi vill se utbyggd kollektivtrafik, både genom ordinarie bussturer och så kallad anropsstyrd trafik.

Löfte 5: Ängelholm ska bli en miljökommun att räkna med

Ängelholms kommun är en vacker plats som många förälskat sig i. Alliansen lovar att öka kommunens ansträngningar för att skydda miljön och klimatet. Vi vill investera i fler solceller på kommunala byggnader, laddplatser för bilar och annan klimatsmart teknik. Vi vill också premiera privatpersoner och företag som gör klimatsmarta investeringar i sina fastigheter. Under mandatperioden ska minst ett nytt naturreservat invigas.

Löfte 6: Värna människors rätt att välja

Valfriheten inom förskola, skola och äldreomsorg är hotad i Sverige. Alliansen vet att möjligheten att välja är viktig, för de som vill och behöver det. För oss är det självklart att föräldrar och elever ska kunna välja förskola och skola. Äldre och deras anhöriga ska kunna välja boende eller utförare av hemtjänst. Vi lovar därför att slå vakt om valfriheten och skapa förutsättningar för att möjliggöra detta.

Löfte 7: Lokalt företagsklimat i toppklass

Ängelholms kommun har sedan länge ett lokalt företagsklimat i toppklass. Alliansen ser dock att det finns fortsatt behov av att fortsätta arbetet för att stärka kommunens arbete med företagar- och entreprenörskapsfrågor. Det kan till exempel handla om mer effektiv handläggning, lättförståeliga beslut, rimliga taxor och en mer tillåtande attityd gentemot nytänkande och spännande idéer. Alliansen lovar att stärka företagsklimatet och vara den tydligaste rösten för företagsamma människor.