Nämnden för kultur, idrott och fritid

Christina Hanstål

Christina Hanstål

1:e vice ordförande

christinahanstal@hotmail.com

Johnny Hagman

Johnny Hagman

Ledamot

Johnny.Hagman@outlook.com

Susanne Resmark

Susanne Resmark

Ledamot

susanne.resmark@live.se

Alicja Carlsson

Alicja Carlsson

Ersättare

Alicjacarlsson@outlook.com