Nämnden för kultur, idrott och fritid

Christina Hanstål

Christina Hanstål

Ordförande

Christina.Hanstal@pol.engelholm.se

Johnny Hagman

Johnny Hagman

Ledamot

Johnny.Hagman@pol.engelholm.se

Alicja Carlsson

Alicja Carlsson

Ersättare

Alicja.Carlsson@pol.engelholm.se

Oskar Nielsen

Oskar Nielsen

Ersättare

Oskar.Nielsen@pol.engelholm.se

Owe Johansohn

Owe Johansohn

Ersättare

owe.johansohn@pol.engelholm.se