Val 2022

Fortsatt ansvar för Ängelholm

I en tid när samhällsproblemen har vuxit sig stora i många delar av Sverige kan vi glädjas åt att Ängelholm är en trygg kommun med god ekonomi och stark positiv utveckling.

Nu händer det äntligen saker i Ängelholms kommun igen. Men det finns mer att göra. Moderaterna söker ditt stöd för ett fortsatt tryggt och attraktivt Ängelholm med livskvaliteten i fokus. Tillsammans med de borgerliga partierna vill Moderaterna ta fortsatt ansvar för Ängelholm.

En attraktiv kommun

 • Fler tomter för småhus och villor
 • Ny badbrygga vid Råbocka
 • Utveckla Kronoskogen och Nybroskogen
 • Bygg en bullarvall längs E6:an vid Hjärnarp
 • Fortsätta satsa på underhållet av vägar och cykelvägar
 • Färdigställ Ängelholmspaketet
 • Bibehåll låg skatt, och sänk den om möjligt

Stärkt arbetslinje

 • Tydligare krav på egenförsörjning
 • Stoppa bidragsfusk
 • Fler sommarjobb för ungdomar
 • Sveriges bästa företagsklimat för fler etableringar och nya jobb

Nu utvecklas skolan

 • Etablera Campus Ängelholm
 • Bygg bort barackerna med nya skolor och förskolor
 • Satsa på att läsa, skriva och räkna i skolan
 • Erbjud barnomsorg på natten till fler
 • Rusta upp kommunens skolgårdar

Fortsatt tryggt Ängelholm

 • Inför trygghetsvärdar i den offentliga miljön
 • Stärk kommunens beredskap och det civila försvaret
 • Kamerabevakning på otrygga platser
 • Fler poliser på Ängelholms gator

Läs mer om Moderaternas förslag här:

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}