Familje- och utbildningsnämnden

Sven-Ingvar Borgquist

Sven-Ingvar Borgquist

Ordförande

SvenIngvar.Borgquist@engelholm.se 0721835165

Martin Hultberg

Martin Hultberg

Ledamot

Martin.Hultberg@pol.engelholm.se

Henrik Lundquist

Henrik Lundquist

Ledamot

Henrik.Lundquist@pol.engelholm.se

Dorte Sjöholm

Dorte Sjöholm

Ersättare

Dorte.Sjoholm@pol.engelholm.se

Tonny Arvidsson

Tonny Arvidsson

Ersättare

Tonny.Arvidssons@pol.engelholm.se