Miljö- och tillståndsnämnden

Anders Davidsson

Anders Davidsson

1:e vice ordförande

anders.davidsson.hoja@gmail.com

Paul Hanstål

Paul Hanstål

Ersättare

paulhanstal@gmail.com

Agneta Gustafsson

Agneta Gustafsson

Ersättare

gustafsson.a.t@gmail.com

Lennart Steineck

Lennart Steineck

Ersättare

a_lelle_I@live.se