Miljö- och tillståndsnämnden

Anders Davidsson

Anders Davidsson

Ordförande

Anders.Davidsson@pol.engelholm.se

Paul Hanstål

Paul Hanstål

Ledamot

Paul.Hanstal@pol.engelholm.se

Lennart Steineck

Lennart Steineck

Ersättare

Lennart.Steineck@pol.engelholm.se

Maths Kjellin

Maths Kjellin

Ersättare

Maths.Kjellin@pol.engelholm.se

Liselott Perlhagen

Liselott Perlhagen

Ersättare

Liselott.Perlhagen@pol.engelholm.se