Miljö- och tillståndsnämnden

Anders Davidsson

Anders Davidsson

1:e vice ordförande

anders.davidsson.hoja@gmail.com

Paul Hanstål

Paul Hanstål

Ersättare

paulhanstal@gmail.com

Agneta Gustafsson

Agneta Gustafsson

Ersättare

gustafsson.a.t@gmail.com

Staffan Laurell

Staffan Laurell

Ersättare

staffan.laurell@scanfil.com