Föreningsstyrelsen

Moderata Samlingspartiet i Ängelholm

Maija Rampe

Maija Rampe

Ordförande

maija.rampe telia.com

Tomas Fjellner

Tomas Fjellner

Vice ordförande

t.fjellner@gmail.com

Britt-Inger Tinnert

Britt-Inger Tinnert

Sekreterare

bi.tinnert@live.se

Elisabeth Kullenberg

Elisabeth Kullenberg

Ledamot

elisabeth.kullenberg@telia.com

Sven-Ingvar Borgquist

Sven-Ingvar Borgquist

Ledamot

slottet67@gmail.com

Ingela Sylwander

Ingela Sylwander

Ledamot

i.sylwander@telia.com

Hannes Petersson

Hannes Petersson

Ledamot

hpson97@hotmail.com

Christina Hanstål

Christina Hanstål

Ledamot

christinahanstal@hotmail.com

Ola Carlsson

Ola Carlsson

Ledamot

ola.carlsson1971@gmail.com

Martin Hultberg

Martin Hultberg

Ledamot

mh@sharkmob.com

Bengt Jansson

Bengt Jansson

Ledamot

pgsfiven@hotmail.com

Robin Holmberg

Robin Holmberg

Ledamot

robin.holmberg@moderat.se

Göran Larsson

Göran Larsson

Adjungerad gruppmötesordförande

moderat44@gmail.com

Hans Wallmark

Hans Wallmark

Adjungerad (riksdagsledamot)

hans.wallmark@riksdagen.se

MSS – Moderata Samlingspartiets Seniorer

Moderata samlingspartiets seniorer är ett nätverk inom Moderaterna som verkar för partiets seniormedlemmar. MSS inriktar sig på frågor som är viktiga för de äldre medborgarna, verkar för att seniormedlemmar aktivt deltar i den allmänna politiska debatten och att öka seniorers representation i politiken.

Elisabeth Kullenberg

Elisabeth Kullenberg

Moderat senioransvarig

elisabeth.kullenberg@telia.com

MQ – Moderatkvinnorna

Moderatkvinnorna är ett nätverk vars huvuduppgifter är att både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor.

Elisabeth Kullenberg

Elisabeth Kullenberg

MQ-ansvarig

elisabeth.kullenberg@telia.com