Föreningar

Moderata Samlingspartiet i Ängelholm

Elisabeth Kullenberg

Elisabeth Kullenberg

Ordförande

elisabeth.kullenberg@telia.com

Tomas Fjellner

Tomas Fjellner

Vice ordförande

t.fjellner@gmail.com

Britt-Inger Tinnert

Britt-Inger Tinnert

Sekreterare

bi.tinnert@live.se

Daniel Jönsson

Daniel Jönsson

Kassör

daniel.jonsson1976@gmail.com

Sven-Ingvar Borgquist

Sven-Ingvar Borgquist

Ledamot

slottet67@gmail.com

Maths Kjellin

Maths Kjellin

Ledamot

maths.kjellin@telia.com

Ingela Sylwander

Ingela Sylwander

Ledamot

i.sylwander@telia.com

Hannes Petersson

Hannes Petersson

Ledamot

hpson97@hotmail.com

Christina Hanstål

Christina Hanstål

Ledamot

christinahanstal@hotmail.com

Maija Rampe

Maija Rampe

Ledamot

maija.rampe telia.com

Ola Carlsson

Ola Carlsson

Ledamot

ola.carlsson1971@gmail.com

Anders Davidsson

Anders Davidsson

Ledamot

anders.davidsson.hoja@gmail.com

Karl-Erik Asp

Karl-Erik Asp

Ledamot

asp@5ess.se

Göran Larsson

Göran Larsson

Ledamot

moderat44@gmail.com

Viviann Nilsson

Viviann Nilsson

Adjungerad (representant för MSS)

nilsson.viviann@telia.com

Robin Holmberg

Robin Holmberg

Adjungerad (gruppledare)

robin.holmberg@moderat.se

Hans Wallmark

Hans Wallmark

Adjungerad (riksdagsledamot)

hans.wallmark@moderat.se

MSS – Moderata Seniorer

Viviann Nilsson

Viviann Nilsson

Ordförande

nilsson.viviann@telia.com

Ulla Ståhl

Ulla Ståhl

Sekreterare

ullaelisastahl@swipnet.se

Gerd Persson

Gerd Persson

Ledamot

bertil.lj.gerd@gmail.com

MQ – Moderatkvinnorna

Moderatkvinnorna är ett nätverk vars huvuduppgifter är att både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor.

Ingela Sylwander

Ingela Sylwander

i.sylwander@telia.com