Föreningsstyrelsen

Moderata Samlingspartiet i Ängelholm

Maija Rampe

Maija Rampe

Ordförande

maija.rampe telia.com

Tomas Fjellner

Tomas Fjellner

Vice ordförande

t.fjellner@gmail.com

Hannes Petersson

Hannes Petersson

Sekreterare

hpson97@hotmail.com

Fredrik Lindberg

Fredrik Lindberg

Kassör

fredrik_lindberg75@hotmail.com

Elisabeth Kullenberg

Elisabeth Kullenberg

Ledamot

elisabeth.kullenberg@telia.com

Sven-Ingvar Borgquist

Sven-Ingvar Borgquist

Ledamot

slottet67@gmail.com

Ingela Sylwander

Ingela Sylwander

Ledamot

i.sylwander@telia.com

Christina Hanstål

Christina Hanstål

Ledamot

christinahanstal@hotmail.com

Ola Carlsson

Ola Carlsson

Ledamot

ola.carlsson1971@gmail.com

Martin Hultberg

Martin Hultberg

Ledamot

hultberg@hotmail.com

Bengt-Ove Ohlsson

Bengt-Ove Ohlsson

Ledamot

Beo_brand@telia.com

Robin Holmberg

Robin Holmberg

Ledamot

robin.holmberg@moderat.se

Britt-Inger Tinnert

Britt-Inger Tinnert

MSS-Ansvarig

bi.tinnert@live.se

Kiam Dahlstrand

Kiam Dahlstrand

MUF-Ordförande

kiamdahlstrand@gmail.com

Göran Larsson

Göran Larsson

Adjungerad gruppmötesordförande

moderat44@gmail.com

Hans Wallmark

Hans Wallmark

Adjungerad (riksdagsledamot)

hans.wallmark@riksdagen.se

MSS – Moderata Samlingspartiets Seniorer

Moderata samlingspartiets seniorer är ett nätverk inom Moderaterna som verkar för partiets seniormedlemmar. MSS inriktar sig på frågor som är viktiga för de äldre medborgarna, verkar för att seniormedlemmar aktivt deltar i den allmänna politiska debatten och att öka seniorers representation i politiken.

Britt- Inger Tinnert

Britt- Inger Tinnert

Moderat senioransvarig

bi.tinnert@live.se

Elisabeth Kullenberg

Elisabeth Kullenberg

Moderat seniorledamot

elisabeth.kullenberg@telia.com

Sten Christiansson

Sten Christiansson

Moderat Seniorledamot

sten.christiansson@icloud.com

Ulf Sylwander

Ulf Sylwander

Moderat Seniorledamot

MQ – Moderatkvinnorna

Moderatkvinnorna är ett nätverk vars huvuduppgifter är att både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor.

Elisabeth Kullenberg

Elisabeth Kullenberg

MQ-ansvarig

elisabeth.kullenberg@telia.com