Kommunstyrelsen

Robin Holmberg

Robin Holmberg

ordförande

robin.holmberg@moderaterna.se

Ola Carlsson

Ola Carlsson

Ledamot

Ola.Carlsson@engelholm.se

Maija Rampe

Maija Rampe

Ledamot

Maija.Rampe@pol.engelholm.se

Per Skantz

Per Skantz

Ersättare

Per.Skantz@pol.engelholm.se

Hannes Petersson

Hannes Petersson

Ersättare

Hannes.Petersson@pol.engelholm.se

Bengt-Ove Olsson

Bengt-Ove Olsson

Ersättare

BengtOve.Olsson@pol.engelholm.se

Maths Kjellin

Maths Kjellin

Ersättare

Maths.Kjellin@pol.engelholm.se