Kommunstyrelsen

Robin Holmberg

Robin Holmberg

ordförande

robin.holmberg@moderaterna.se

Ola Carlsson

Ola Carlsson

Ledamot

ola.carlsson1971@gmail.com

Christina Hanstål

Christina Hanstål

Ledamot

christinahanstal@hotmail.com

Maija Rampe

Maija Rampe

Ledamot

maija.rampe@telia.com

Hannes Petersson

Hannes Petersson

Ersättare

hpson97@hotmail.com

Göran Larsson

Göran Larsson

Ersättare

moderat44@gmail.com

Karl-Erik Asp

Karl-Erik Asp

Ersättare

asp@5ess.se

Per Skantz

Per Skantz

Ersättare

per.skantz@telia.com

Agneta Normann

Agneta Normann

Ersättare

agneta.normann@telia.com