Nämnden för omsorg och stöd

Ingela Sylwander

Ingela Sylwander

Ordförande

Ingela.Sylwander@pol.engelholm.se

Lennarth Svensson

Lennarth Svensson

Ledamot

Lennarth.Svensson@pol.engelholm.se

Agneta Gustafsson

Agneta Gustafsson

Ledamot

Agneta.Gustafsson@pol.engelholm.se

Britt-Inger Tinnert

Britt-Inger Tinnert

Ersättare

BrittInger.Tinnert@pol.engelholm.se

Christel Steinick

Christel Steinick

Ersättare

Christel.Steinick@pol.engelholm.se