Samhällsbyggnadsnämnden

Tomas Fjellner

Tomas Fjellner

Ordförande

Tomas.Fjellner@pol.engelholm.se

Alf Carlsson

Alf Carlsson

Ledamot

Alf.Carlsson@pol.engelholm.se

Stephan Persson Tyrling

Stephan Persson Tyrling

Ledamot

Stephan.PerssonTyrling@pol.engelholm.se

Anders Källström

Anders Källström

Ersättare

Anders.Kallstrom@pol.engelholm.se

Agneta Normann

Agneta Normann

Ersättare

Agneta.Normann@pol.engelholm.se