Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Familje- och utbildningsnämnden

Miljö- och tillståndsnämnden

Nämnden för kultur, idrott och fritid

Nämnden för omsorg och stöd

Samhällsbyggnadsnämnden

Ängelholmshem AB

Ängelholmslokaler AB

Beredning 1

Beredning 2

Kommunrevisionen