Denna nyhet är mer än 3 år gammal

26 augusti, 2010

Regeringens politik viktig för kommunen

Åsa Herbst pekar i detta debattinlägg, infört i HD/NST, på hur viktig regeringens politik är för kommunerna. Och hur vår nuvarande regerings politik gjort att hela Ängelholms kommun kunnat leva och utvecklas.

Kommunernas välfärd är mycket mer avhängig av den förda regeringspolitiken än vad många tror. I vår del av landet är nästan alla kommuner välskötta. Vi har bra skolor samt bra omsorg om äldre och funktionshindrade. Under perioden från förra valet 2006 har kommunerna tilldelats 38 miljarder. Bara i stöd under finanskrisen innebar det exempelvis 30 miljoner för Ängelholms kommun.

För att trygga välfärden behöver regeringen fortsätta överbrygga de ekonomiska problem som hänger kvar till följd av krisen. Alliansregeringen har klart deklarerat att den kommer att ge statsbidrag även 2011 för att värna de kommunala kärnverksamheterna, såsom sjukvård, omsorg och verksamhet som riktar sig till barn och unga. Att på det sättet ta ansvar är vår Alliansregerings varumärke.

Men det är mycket annat som påverkar välfärden i våra kommuner. I nordvästra Skåne är det både värdefullt och attraktivt att bosätta sig på ren landsbygd. Det är viktigt att behålla de öppna landskapen på Hallandsåsens och Söderåsens sluttningar och då behöver människor i aktiv ålder bo på landsbygden och ha betande hästar, kreatur eller får. Att belasta dessa hushåll med höjd bensinskatt drabbar på så sätt både invånare hårt och på sikt vårt landskap och miljön. Det rödgröna regeringsalternativet har tydligt deklarerat att man kommer att höja bensinskatten och gör på så sätt det svårt att bo på landet.

I vår region finns också många som valt att investera i boende nära kusten. Många familjer bor därför i hus som fått höga taxeringsvärden. Med en rödgrön regering kommer dessa hushåll med vanliga inkomster att drabbas mycket hårt av den fastighetsskatt som de rödgröna planerar att införa.

Att vilja och kunna ta ansvar för ekonomi och utveckling i samspel mellan kommun, stat och Region. – det gör Alliansen allra bäst. Det är bevisat av den utveckling vi har i Sverige och i Nordvästra Skåne och kan mätas i internationella jämförelser


Åsa Herbst (M)
Kommunstyrelsen ordförande Ängelholm

Ta ställning och dela artikeln