Denna nyhet är mer än 3 år gammal

9 september, 2010

Moderat samsyn över de nordiska gränserna

Valet 19 september påverkar även grannländerna. Den riksdagsmajoritet och regering medborgarna i Sverige kommer att rösta fram har stora möjligheter att påverka utvecklingen i internationella organ. Det handlar om EU. Men även Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet spelar en stor roll.

Moderaterna samverkar tillsammans med andra partier från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna samt Grönland. Tillsammans bildas en partigrupp inom Nordiska rådet där konservativa och liberala idéer förenas.

Självfallet är politiken i varje medlemsland viktig. Många gånger står vi dock inför gemensamma utmaningar. Därför skall Norden även i framtiden förknippas med människors frihet och där den enskildes ansvar står i centrum.

Nya moderaterna är i ständig förändring och förnyelse. Ett fast och nära borgerligt samarbete inom Alliansen är ett föredöme. Därmed inspireras även partier och politiker i andra länder att själv ompröva och våga pröva nya vägar. Det sker helt i enlighet med våra grundläggande idéuppfattningar. Att vara konservativ betyder i politiskt sammanhang att man önskar att förbättra och förnya samhället men söker samtidigt att bevara det bästa av den tradition vi redan har. Det liberala innebär övertygelsen om ett öppet rättsamhälle som säkrar den enskilda individens frihet och integritet. God politik handlar om samarbete.

Med Alliansstyre i Sverige och fortsatt många moderater i Nordiska rådet tillsammans med andra likasinnade vill vi för kommande år se att våra länder präglas av följande:

Vi behöver en utbildningspolitik som främjar kvalitet, bildning och individuell valfrihet. Alliansen i Sverige betonar starkt sambandet mellan en fungerande arbetslinje och utbildning. Det måste bli centralt för alla våra länder om vi skall behålla våra toppositioner i den globala konkurrensen.

Det behövs god ekonomisk hushållning som inte skuldsätter framtida generationer. Sverige har visat att ansvarstagandets politik är framgångsrik inte minst under den ekonomiska kris som skakat om hela Europa. Lågt budgetunderskott, sjunkande statsskuld och ambitionen att redan 2012 visa på överskott i de offentliga finanserna är tecken på styrka.

Ansvaret för framtida generationer kräver en aktiv miljö- och klimatpolitik. Utsläppen stannar inte vid landgränserna. Norden har ett särskilt ansvar för Östersjöområdet. Här kan mer göras med EU-vänner som Estland, Lettland, Litauen och Polen men inte minst gäller det att involvera Ryssland.

Norden sticker ut. Det handlar om länder med förhållandevis hög skattenivå men också väl utbyggda välfärdssamhällen. Grunden för att behålla och utveckla en skola, ett hälsosystem och ett rättsväsende med höga ambitioner är en politik som tryggar välfärden genom att stimulera tillväxt, skapa nya jobb och göra arbete mer lönsamt.

För oss som aktiva ledamöter av Nordiska rådet är den nordliga dimensionen av stor betydelse. Mycket görs redan i dag men det finns alla skäl att gå vidare och fördjupa. De senaste åren har arbetet med att ta bort olika former av gränshinder prioriterats. Rörligheten är central och gynnar oss alla.

Norden är för oss också en värderingsgemenskap. Öppenhet och utveckling är bra i sig men medverkar i förlängningen även till satsningar på välfärdens kärna samtidigt som vi klarar av den internationella konkurrensen. Fortsatt Alliansregering och majoritet i Sveriges riksdag är bra för de övriga nordiska länderna och självstyrande områdena!

Hans Wallmark (M), Riksdagsledamot och ledamot av partistyrelsen, Sverige

Per-Kristian Foss (Høyre), Stortingsrepresentant, fd finansminister, Norge

Anne-Mari Virolainen (Samlingspartiet), Riksdagsledamot och vice partiordförande, Finland

Fredrik Karlström (Obunden samling), Lagtingsledamot, Åland

Jørgen Lundsgaard (KF), Folketingsledamot, Danmark

Bjarni Benediktsson (Självständighetspartiet), Alltingsledamot, partiordförande och statsministerkandidat, Island

Ta ställning och dela artikeln