Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 februari, 2011

Insändare om Ängelholms utveckling

Nästan alla som bor i vår kommun är väldigt nöjda. Det vet vi genom de SCB-undersökningar som görs regelbundet. De allra flesta vill gå så långt att de rekommenderar andra att flytta hit. Att ängelholmarna trivs i sin kommun bekräftades också av moderaternas operation dörrknackning under valrörelsen då tusentals personer gav sina åsikter och önskemål tillkänna.

En av anledningarna till trivseln är att kommunen och staden upplevs som lagom stor och trygg.

Det är därför självklart att många ser på de förändringar som nu sker med uppmärksamma och kanske lite kritiska ögon. Behöver kommunen utvecklas? Behövs det förändringar? Varför skall det byggas bostäder, vägar och broar om vi är nöjda med hur vi har det?

År 1950 hade Ängelholms kommun 23 000 invånare. År 1970 var vi 26 000 och 1980 närmare 30 000. Under 80-talet växte invånarantalet till 34 150. Nu är vi snart 40 000!Politiker och andra samhällsaktörer har varit noga med att se till att Ängelholm förblir en komplett kommun. Ett näringsliv som är aktivt och där arbetstillfällen finns och blir fler. Visst skall möjligheterna till pendling vara goda men trafiken skall gå både in till och ut ur kommunen. Ett särskilt mål är också att våra tätorter skall utvecklas. Därför finns exempelvis bibliotek och högstadieskolor i alla kommundelarna.

Exemplen på stagnation bland landets 290 kommuner är åtskilliga. Det finns inga arbetsplatser kvar, medelåldern stiger och skolor stängs till följd av att de unga ger sig iväg. Företag kan inte etableras när arbetskraften inte är kvar. Det resulterar i en usel kommunal ekonomi med hög skattesats och allt sämre service.

Ambitionen att antalet invånare skall öka med 1%, i dagslägen 400 nya ängelholmare per år, innebär en ganska kontrollerad tillväxt. Med god framförhållning, som vi har i dag, och ambitionen att ha så även framdeles, kommer vi att klara oss bra.

Befolkningsutveckling är alltså en viktig del i den välfärd vi upplever idag. För att behålla den skall vi fortsätta att utveckla Ängelholm, precis som tidigare.

Åsa Herbst (M)

Ta ställning och dela artikeln