Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 februari, 2011

Trafikplanen är inte bara Pyttebron!

Pyttebron är bara en pytteliten del av hela trafikplanen för Ängelholm – eller kalla det gärna vår kommuns framtida infrastruktur.

En ambitiös trafikutredning med miljökonsekvensutredning är presenterad av en konsult som samtliga partier var överens om att ge uppdraget. Det är inte seriöst att nu i efterhand kritisera uppdragstagaren!

Förvånande är det också att politiker som under många år nött stolar i en mängd olika uppdrag, ibland under olika partibeteckningar, först nu vaknar till och kommer med huvudlösa förslag.

Förslagen i trafikplanen har öppet presenterats på olika möten och på kommunens hemsida för alla som är intresserade av att påverka vår framtid i Ängelholm. Synpunkterna är många men realistiska alternativa förslag saknas. Amatörkalkyler nära halvmiljardklassen betraktar jag inte som genomtänkta förslag.

 Trafikplanen har tidsramen 2010 till 2020 vilket jag tycker är ett kort perspektiv mot bakgrund av processen med överklaganden etc. Vi måste tänka längre och se minst 20-talet år framöver.

Kommunfullmäktige bör snarast fatta beslut om trafikplanen så vi kan gå vidare. Målsättningen är att bevara ett levande centrum och att vidareutveckla vår fina kommun.

Gör vi inget betyder det ett stort steg tillbaka!

Christer Örning (M)

Ta ställning och dela artikeln