Denna nyhet är mer än 3 år gammal

3 mars, 2011

Pressmeddelande 3-4/3

Hans Wallmark (M) leder riksdagsdelegation till Rom för debatt om läget i Medelhavsregionen

Sedan 2004 finns ett politiskt organ för Medelhavsområdet (EMPA Euro-Mediterranean parliamentary Assembly) som samlar företrädare från EU-parlamentet, de nationella parlamenten i EU-länderna samt ett antal företrädare för andra stater runt Medelhavet. Den svenska delegationen från riksdagen leds av Hans Wallmark (M), ordförande.

Fredag 4 mars hålls den årliga sessionen. I år i Rom. Dagordningen inleds med diskussion om den senaste tidens händelseutveckling i regionen. Libyen står utanför samarbetet men i övrigt deltar länder som Tunisien, Egypten, Algeriet och Marocko. Även Israel och Palestinska myndigheten deltar. Sessionen består av totalt 280 valda företrädare från drygt 40 olika parlament.

Andra områden som kommer att behandlas under sessionen är religions- och kulturdialog samt kvinnornas ställning.

Sessionen föregås av utskotts- och rådsmöten torsdag 3 mars.

För kontakt:
Hans Wallmark (M), ordförande, 070-695 41 00

Ta ställning och dela artikeln