Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 mars, 2011

Vi lovar att vi har modet!

Tack för att ni i näringslivet engagerar er så för vår kommuns utveckling.

Vi förtroendevalda gör allt för att stärka Ängelholm till den kommun vi tillsammans och efterkommande generationer vill bo och utvecklas i. Det gäller också våra viktiga företag som ger arbetstillfällen och möjliggör en framgångsrik komplett kommun. 

Vi är fullt medvetna om att vi måste ta beslut som inte alltid tillmötesgår alla men som är nödvändiga för vår kommun.

Åsa Herbst (M), Kommunstyrelsens ordförande

Jan-Olof Sewring (M), Socialnämndens ordförande

Sven-Ingvar Borgquist (M), Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Christer Örning (M), Tekniska nämndens ordförande

Tomas T Fjellner (M), Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Robin Holmberg (M), Miljönämndens ordförande

Christer Jönsson (M), 1:e vice ordförande Byggnadsnämnden

Rune Johansson (M), Kommunfullmäktiges ordförande

Ta ställning och dela artikeln