Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 mars, 2011

Hans Wallmark i Kvällsposten 21 mars

Söndag 15 maj går delar av Sverige till val. Beslut har nämligen fattats att det blir omval i Västra Götaland av hela regionfullmäktige samt den största valkretsen i Örebro kommun. Resultaten kan leda till förändringar av nuvarande styren. På goda grunder går det att ha synpunkter på det faktum att så pass mycket slarv och begångna misstag kan leda till den dramatiska konsekvensen att allt får göras om men också att det tog Valprövningsnämnden nästan fem månader innan beslut kunde fattas.

Regionvalet berör över en miljon. Organisationerna är i full gång med planering och framtagande av valmateriall. Alla partier tycker att det är viktigt och erkänner att ett nytt val har en elektrifierande effekt även om det också är slitsamt att mindre än ett år efter de allmänna valen 2010 nu sätta hela apparaten på fötter.

För oss som förespråkar skilda valdagar genomförs nu ett fullskaleexperiment. Faller det väl ut ökar rimligtvis trycket på att Sverige borde få samma ordning som i många andra länder att de nationella valen separeras från de lokala och regionala. Med dagens mandatperioder skulle en ordning kunna införas som innebär att man har val vartannat år.

Det viktigaste argumentet för skilda valdagar är just att låta de lokala och regionala frågorna och utmaningarna få en starkare ställning. Även om de senaste valen visar på en ökad röstsplittring, inte minst i Skåne, finns ändå följsamhet då många medborgare väljer samma parti lokalt och regionalt som de stödjer nationellt.

Omvalet i Västra Götaland kommer säkert att inramas av åtskilliga besök och framträdanden av partiernas tunga nationella företrädare både från Alliansen som oppositionen. De röstberättigade kommer dock säkert att förstå att de frågor som avgörs är de regionala med inte minst sjukvården i centrum.

En annan huvudinvändning är att skilda valdagar skulle leda till kraftigt sjunkande deltagande. Efter 15 maj går det ju att i verkligheten få ett vettigt svar på den frågan istället för enbart spekulation.

Nyligen har genomförts vissa grundlagsförändringar som bland annat medger lokala nyval på samma sätt som det tidigare varit möjligt med extraval till riksdagen. Det tar lång tid att ändra dessa grundläggande politiska spelregler och därför behövs en kontinuerlig konstitutionell debatt för att driva på reformeringar även om dessa kan ligga decennier bort i tiden.

För närvarande arbetar en utredning om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt (FI2010:4). I direktiven till den parlamentariska kommittén öppnas för möjligheten att olika lösningar kan få prövas utan att de omedelbart måste genomföras i hela landet. Ett sådant område skulle kunna vara att i likhet med Danmark ersätta dagens kommunfullmäktigeförsamlingar med direktvalda kommunstyrelser. Det skulle vara ett sätt att öka närheten mellan valda och medborgare. Ifall detta görs möjligt skulle inte minst kommuner i Skåne vara särskilt lämpliga för en sådan nyordning ifall intresse finns då just närheten till vårt södra grannland gör att ett sådant modigt steg lättare kan tas härnere.

Omval i Västra Götaland och Örebro kommer oberoende av utfall att ge argument i det fortsatta samtalet om skilda valdagar. En mer levande konstitutionell debatt hade varit välkommen samtidigt som nya lösningar i framtiden skulle kunna prövas regionalt och lokalt.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)
Ledamot av utredningen om den kommunala demokratins funktionssätt

Ta ställning och dela artikeln