Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 mars, 2011

Svar på insändare angående förskoleplatser i Hjärnarp. Införd den 17 februari 2011

Barn och utbildningsnämnnden (BUN) har förra mandatperioden satsat mycket resurser på att utöka antalet förskoleplatser. Inom kommunen i stort rör det sig om uppemot 300 förskoleplatser. Många av dessa platser är förlagda ute i våra tätorter, på tur står nu att lösa situationen i Hjärnarp. En enskild förskola har ansökt om att få starta, tyvärr har länsstyrelsen upphävt Byggnadsnämndens bygglovsbeslut. Olika möjligheter att gå vidare i detta ärende diskuteras och får utredas. Vi ifrån BUN kommer att gå vidare med den tilltänkta tillbyggnaden av Morkullans förskola och hoppas ganska snart kunna komma till en lösning som är bra för alla parter.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ordförande BUN

Ta ställning och dela artikeln