Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 april, 2011

Pressmeddelande 31 mars

Den senaste tiden har media uppmärksammat att svenska medborgare hotas med böter för att de åkt till Danmark utan pass. Detta rimmar illa med den Nordiska passunionen. Redan på 1950-talet enades de nordiska ländernas regeringar om att nordiska medborgare inte skulle behöva pass eller annan legitimationshandling vid resa inom Norden eller uppehållstillstånd i samband med besök i något av de nordiska länderna. Passfriheten har använts som ett av de tydliga tecknen på nordisk närhet och nordisk nytta och utgjort ett inspirerande exempel för andra länder och i andra regioner.

I ett fall hävdade den danska gränspolisen att en svensk medborgares körkort inte räckte som identifikation med hänvisning till att andra regler gäller i Danmark. Gränspolisens agerande framstår som mycket bryskt och det finns anledning att befara att personer väljs för kontroll uteslutande beroende på hudfärg eller av andra rent diskriminerande orsaker.

Hans Wallmark, riksdagsledamot (M) och ledamot av Nordiska rådet, har reagerat på det som nu sker i Öresundsregionen. Som ledamot av Nordiska rådet har han rätt att ställa frågor till de nordiska regeringarna och de har en skyldighet att besvara skrivelsen. Följande frågor har sänts till Köpenhamn:

På vilket sätt är gränspolisens agerande förenligt med den nordiska passunionen?

Vilka andra regler gäller i Danmark angående nordiska medborgares frihet från att vara försedd med pass eller annan reselegitimationshandling vid resa inom Norden?

Har den danska regeringen för avsikt att med danska myndigheter säkra en fortsatt efterlevnad av den nordiska passunionen?

I en kommentar säger Hans Wallmark

– Norden borde vara ett föredöme. Här ska vara enkelt att leva. Att då kunna bli avkrävd när man tar lokaltåg mellan Skåne och Själland är helt oacceptabelt och strider helt mot det Norden vill uppnå när det gäller närhet och nytta. Jag utgår ifrån att danska myndigheter kommer att arbeta på så sätt att den Nordiska passunionen respekteras!

För mer information:
Hans Wallmark, Riksdagsledamot (M), 070-695 41 00

Ta ställning och dela artikeln