Denna nyhet är mer än 3 år gammal

10 april, 2011

Vad befarar Skeldervikens byalag?

Undertecknad är en av de politiker som har fått ett personligt brev i brevlådan där ni i byalaget vädjar att politikerna i kommunfullmäktige skall tänka om vad det gäller planerna på att bygga i Valhallsskogen.

Personligen är jag mycket undrande över ert resonemang.

Hur kan ni välja bort våra barn som skall driva fram Sverige om några år och även betala era pensioner? Hur kan ni förvägra dem en miljö som är mer än väl lämpad för barn? I de flesta utredningar om barns behov påvisas att de barn som får uppleva naturen, bra utemiljö, pedagogisk undervisning och goda vuxenkontakter tidigt i livet mår bra och utvecklas positivt. Det ger oss trygga små individer! Tänk på barnkonventionen!

Vissa debatter har jag större förståelse för än andra. Om det exempelvis varit frågan om ett behandlingshem för missbrukare eller tungt kriminella kunde viss oro vara begriplig. Men nu gäller det våra små!

Dessa barn, som kommer att vara på en mycket liten del av Valhallsskogens ena hörna, kommer de att bli ett problem? De skall vistas där måndag till fredag mellan 07 och 18. (Inga helger, inga kvällar eller nätter.) Sedan kommer deras föräldrar och hämtar dem och ni kan vara ostörda i Valhallskogen!

Vad tror ni att barnen kommer att ställa till med? De vistas i skogen och får även undervisning om hur man skall värna om miljön.

Det ni!

Liselott Perlhagen (M)

Ta ställning och dela artikeln