Denna nyhet är mer än 3 år gammal

13 april, 2011

Om Hästveda

Med beskedet från försvarsdepartementet råder nu klarhet kring verksamheten i Hästveda. ”Berget” blir kvar. Det är bra både för Hässleholms kommun som för oss alla försvarsvänner! Nu går det att långsiktigt planera. I och med att det tidigare traditionella värnpliktsförsvaret lämnats till förmån för en mer modern och flexibel personalförsörjning innebär det också att försvarsmakten har att rekrytera cirka 40 medarbetare till Hästveda! Nya jobb till bygden!

Den nya försvarsorganisationen innebär att det både finns fler soldater och sjömän att tillgå än tidigare och dessutom snabbare. Medan andra länder som konsekvens av dåligt skötta ekonomier och den globala finanskrisen tvingas till neddragningar är Sverige ett exempel på stabilitet och långsiktighet. En ny personalorganisation baserad på frivillighet betyder att försvaret ständigt måste erbjuda intressanta och kvalificerade arbetsmiljöer. Med verksamheten kvar i Hästveda kommer försvaret att vara en viktig ungdomsarbetsgivare i Hässleholms kommun.

För försvaret är det bra att flygstridsledningen fortsatt kommer att bedrivas från geografiskt spridda och väl skyddade anläggningar. Ytterst handlar det om Sveriges försvarsförmåga. Beslutet om Hästveda har också grundligt beretts och prövats i över ett års tid av försvarsdepartementets tjänstemän, i dialog med och med underlag från försvarsmakten.

Nu behålls verksamheten både i Bålsta som Hästveda. Regeringen anser att stridslednings- och luftbevakningsbataljonens verksamhet fortsatt ska genomföras vid dagens väl skyddade anläggningar. Fördelen med att finnas på två platser är också att det ökar möjligheten att rekrytera bra medarbetare.

De flesta andra jämförbara länder har minst två skyddade anläggningar för flygstridsledning. Genom att sprida ut verksamhet geografiskt blir det svårare att slå ut funktionen. Bedrivs verksamheten även i skyddade anläggningar ökar möjligheten att undvika sabotage eller andra former av attacker betydligt.

Slutsatsen är att Hästveda blir kvar som stridsledningscentral då det handlar om en väl skyddad anläggning och alla möjligheter finns till en flexibel organisation inom försvarsmakten samtidigt som eventuella besparingar vid en avveckling hade varit relativt små. ”Berget” blir kvar. Och nu nyanställs det i ett försvar som ser framåt!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne
Försvarsutskottet
Urban Widmark
Kommunstyrelsens ordförande (M), Hässleholm

Ta ställning och dela artikeln