Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 april, 2011

S, V, MP och SD hotar flygindustrin

Den samlade oppositionen bestående av S, V, MP och SD har tre mandats övervikt i riksdagen. Det är endast när de fyra partierna röstar gemensamt som Alliansens förslag faller.

Nu har de förenats i försvarsutskottet. 27 april avgörs frågan om en parlamentarisk luftförsvarsutredning. De fyra når dock fram till samma uppfattning utifrån olika grunder. Miljö- och vänsterpartiet har ju hittills i debatten varit synnerligen kritiska mot Jas 39 Gripen. Sverigedemokraterna hävdar sig vara ett försvarsvänligt parti som öppnar för möjligheten av en kommande uppgradering och modernisering av det svenska flygplanet. Inom socialdemokraterna finns en blandad uppsättning åsikter. Tillsammans vill de nu ha möjligheten att fundera kring det kommande luftförsvaret genom en utredning med företrädare för riksdagens alla åtta partier. S, V och MP slår därmed armkrok med SD.

Självfallet arbetar redan nu Försvarsmakten med att ta fram ett beslutsunderlag till regering och riksdag för vidare politisk beredning och beslut. I frågan om Jas har sagts att det behövs ungefär ett år till. Ett eventuellt beslut i riksdagen den 27 april om en parlamentarisk utredning skulle därmed förlänga och skjuta viktiga beslut på framtiden. I normalfallet tar en bred parlamentarisk utredning drygt två år. Av respekt för det arbete som då inleds ökar risken att en våt filt av beslutsoförmåga läggs över det svenska luftförsvaret.

Riksdagen har redan tidigare ställt sig positiv till ett förmågelyft för Jas 39 Gripen med uppgradering av ett antal plan till ny version.

En parlamentarisk utredning skulle kosta ett par miljoner och riskerar att försena beslut om utveckling av JAS 39 Gripen. Därmed hotas också arbetstillfällen på Saab, ingenjörsjobb- och verkstadsjobb och möjligheten att bibehålla viktig utvecklingskompetens inom svensk industri för fortsatt utveckling av JAS 39 Gripen.

Pikant i sammanhanget är att Peter Hultqvist (S) är ny ordförande i försvarsutskottet efter Håkan Juholt som blivit partiledare. Tidigare satt Peter Hultqvist i konstitutionsutskottet och drev då igenom en neddragning med 300 miljoner på regeringskansliet. Som ordförande blev nu den första åtgärden att önska sig en utredning till en kostnad av ett par miljoner!

Visst behöver luftförsvarets framtida behov granskas och funderas kring, både på kort som lång sikt. Men inte i den form som S, V, MP och SD nu önskar som kan riskera förlust av jobb och kompetens. Det är ett tungt ansvar oppositionen axlar genom att på det här sättet gå samman utifrån rätt motstridiga intressen.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)
Försvarsutskottet

Ta ställning och dela artikeln