Denna nyhet är mer än 3 år gammal

18 maj, 2011

Wallmark om ungdomsbrottsligheten

Ungdomsbrottslighet liksom all annan brottslighet beskär människors frihet inte bara för dem som drabbas utan även för förövarna själva. Varje rättsstat måste stå upp mot varje kriminell handling. Alliansen lanserar därför nu en rad åtgärder med syfte att slå undan benen för ungdomsbrottsligheten.

Att som ungdom begå ett brott behöver inte vara starten för ett kriminellt liv, men för en liten grupp ungdomar är det där det börjar. Därför måste ungdomar i riskzonen redan tidigt uppmärksammas av polis och andra myndigheter. Regeringen satsar därför rekordmycket på dessa ungdomar, medan oppositionen är fastlåst i smala lösningar. Socialdemokraterna har tidigare sett kontaktpoliser på skolor som universallösningen på ungdomsbrottslighet men verkar idag inte ha någon rättspolitik alls.

I det pilotprojekt för ungdomar som nu sjösätts ska sociala insatsgrupper startas under ledning av socialtjänsten. Unga personer som riskerar att dras in i kriminalitet ska identifieras och därefter ska den unges skyddsnät stärkas såväl i skolan eller på arbetsplatsen som på fritiden. Arbetet med ungdomar i riskzonen ska bedrivas av den lokala polisen, socialtjänsten, skola, föräldrar och omgivning tillsammans. Psykiatrin och missbruksvården ska vid behov också kunna medverka i insatserna. Insatserna ska i första hand riktas mot de ungdomar i åldern 15-25 år som är brottsaktiva alternativt brottsaktiva som avtjänar straff. Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att tillsammans med polisen utveckla mer kvalificerade metoder för att identifiera de ungdomar som är i riskzonen för att bli rekryterade till kriminella gäng samt att utarbeta nationella riktlinjer för stödinsatser för de ungdomar som vill hoppa av kriminella gäng.

Åtgärden för att fånga upp ungdomar som riskerar att bli kriminella är bara en i raden av reformer som Alliansen vill genomföra för att minska ungdomsbrottsligheten. Andra exempel är snabbare behandling i domstolarna av ungdomsbrott och samverkan ska öka innan brott begås. Alliansen har tidigare bl.a. infört tydligare ansvar för vårdnadshavare genom skärpt skadeståndsansvar samt infört påföljden ungdomstjänst, drogtestning av unga under 15 år och att barn under 15 år ska kunna utredas för brott i fler fall än tidigare.

Det finns inte endast en lösning för att komma tillrätta med ungdomsbrottslighet och hindra fortsatt kriminalitet hos unga. Alla åtgärder sammantaget bildar en helhet som kommer att öka vår gemensamma förmåga att sätta stopp för kriminella handlingar. Alliansen har markerat att toleransnivån är låg samtidigt som vi är tydliga med att alla behövs i kampen mot ungdomsbrottsligheten. Att förhindra att en ung människa väljer en kriminell bana är en av våra allra viktigaste frågor att arbeta med.

Helena Bouveng, Riksdagsledamot (M)
Hans Wallmark, Riksdagsledamot (M)

Ta ställning och dela artikeln