Denna nyhet är mer än 3 år gammal

8 september, 2011

Nordiskt samarbete på det diplomatiska området

Regeringarna i de fem nordiska länderna har tillsammans med de tre baltiska republikerna kommit överens om samarbete på det diplomatiska området. Lika värdefullt som efterlängtat! För egen del har jag drivit denna fråga ett antal år i både riksdagen som Nordiska rådet. Thorvald Stoltenberg från Norge har i en rapport som lades fram för några år sedan också kommit med denna rekommendation.

I dagarna har de nordiska och baltiska länderna i Helsingfors skrivit under ett samförståndsavtal om postering av diplomater på varandras utlandsmyndigheter. Överenskommelsen ska underlätta för de nordisk-baltiska länderna att upprätthålla en diplomatisk närvaro runt om i världen genom flexibla och kostnadseffektiva lösningar.

Fördelarna är många. Det sparar pengar samtidigt som de olika ländernas representation kan öka. Sverige tillsammans med de övriga är stora exportörer och då är det ännu viktigare med breda internationella kontakter. Samtidigt är det onödigt att alla på en mängd ställen håller sig med egen byggnad och därmed kostsamma servicefunktioner. Alla vinner på samordning.

Norden delar redan sedan tidigare en stark värdegemenskap. Att bygga ut samarbetet med Estland, Lettland och Litauen är en viktig markering och knyter Östersjöstaterna närmare varandra. Det är endast 20 år sedan dessa tre återtog sin självständighet i och med Sovjetunionens sönderfall och kommunismdiktaturens sammanbrott.

Steg i rätt riktning och steg tillsammans!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)
Ledamot Nordiska rådet

Ta ställning och dela artikeln