Denna nyhet är mer än 3 år gammal

14 september, 2011

Om folketingsvalet i Sydsvenskan

Danmark går till folketingsval 15 september. Och ännu en gång går det att uppmärksamma ett pikant gränshinder. De danskar som bor 60 kilometer söder om Köpenhamn har rösträtt medan de medborgare som bor 60 kilometer norr om huvudstaden saknar det!

Den danska grundlagen förhindrar dem som bor utanför landets gränser att delta i folketingsvalet. Det skiljer sig helt från exempelvis Sverige och Finland där utlandsrösterna ses som viktiga. I dag beräknas cirka 150~000 danskar bo utomlands, inte så få på den svenska sidan. Och därmed fungerar det som ett slags gränshinder som strider mot tanken på att man ska kunna bo, arbeta, studera och verka var som helst i Norden oberoende av medborgarskap.

Två problemområden som ofta framkommer i samtal med utlandsdanskar bosatta i Skåne är dels det nuvarande skatteavtalet mellan länderna som gör det omöjligt att betala kommun- och landstingsskatt i Sverige trots att det är här servicen nyttjas och dels att man som dansk inte får rösta i folketingsvalet. Möjligheten att som medborgare påverka det egna landets politiska utveckling är viktig.

I ett integrerat Skåne och Själland, i en gränsbygd värd namnet, skall den enskilde i så liten utsträckning som möjligt känna av problem eller hinder beroende på att man är medborgare i ett land men bosatt i ett annat. Visionen måste vara att det som svensk skall gå att bo och verka på samma grund i Danmark som i Sverige, och omvänt att man som dansk skall kunna bo och verka på samma grund i Sverige som i Danmark.

För egen del har jag drivit frågan i Nordiska rådet, ställt skriftlig fråga till den danska regeringen samt i motion uppmanat den svenska riksdagen att agera i frågan. Än så länge ses inte frånvaron av rösträtt som det gränshinder det faktiskt är!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Ängelholm
Ledamot av Nordiska rådet

Ta ställning och dela artikeln