Denna nyhet är mer än 3 år gammal

21 september, 2011

DN Debatt onsdag 21 september

Det är en betydande insats och god forskargärning som ligger bakom Birgitta Almgrens senaste bok och rön om östtyska säkerhetstjänsten Stasis verksamheter i Sverige. Tack vare en dom i Regeringsrätten har hon fått tillgång till hemligstämplat material. Om än med starka restriktioner som innebär att utpekade personer inte fått kontaktas och att hennes anteckningar från arkivstudierna måste förstöras. Vi har ju tidigare på DN Debatt stöttat hennes arbete och uppmanat att använda alla lagliga möjligheter för att få tillgång till väsentliga handlingar.

Det finns all anledning att fortsätta det offentliga samtalet med detta gedigna material som grund. Dels kan det vara rimligt för fler forskare och journalister att pröva den rättsliga vägen för att få tillgång till hemligstämplade uppgifter. Och dels finns det anledning att från regeringens sida politiskt pröva ökad öppenhet.

Säkerhetspolisen har som kommentar till Birgitta Almgren sagt att de 50-tal personer som misstänkts ha sprungit Stasis ärenden i Sverige inte gjort sig skyldiga till något som skadat nationens intressen. Däremot kan dessa uppgiftslämnare exempelvis ha lämnat information som sedan resulterat i att oppositionella i Östtyskland fått problem, fängslats eller utsatts för tortyr. Nog är det en intressant aspekt av vår nutidshistoria! DDR-diktauren befinner sig endast drygt 20 år tillbaka i tiden.

Det kanske inte är brottslighet i Säpos mening men det går inte att komma förbi att det finns en moralisk-politisk dimension. Till det kommer också att möjlighet bör ges för utpekade som fortfarande lever att rentvå sitt namn eller ifall man varit Stasis svenska springpojkar försöka förklara sitt agerande.

Birgitta Almgren har inte varit med om att avsluta något med sina undersökningar utan snarare påbörjat en viktig granskning!

Hans Wallmark (M)
Carl B Hamilton (FP)
Mats Johansson (M)
Riksdagsledamöter

Ta ställning och dela artikeln