Denna nyhet är mer än 3 år gammal

4 oktober, 2011

Åsas medlemsbrev nr. 3

Moderatvänner!                                 

Kretsstyrelsen anordnade nyligen ett lunch- till lunchseminarium i Simrishamn. Framför allt var det fullmäktigegruppen som representerades bland oss 25 deltagare. Kommunikation och förnyelsearbete på alla nivåer var en viktig punkt på dagordningen. Vi fick en duvning i hur Region Skånes uppdrag och organisation ser ut av regionrådet Pontus Lindberg och skolkommunalrådet i Kristianstad, Fredrik Axelsson, gick igenom hur nya möjligheter finns för att kommunicera och synas framför allt i nya kanaler såsom bloggar och facebook.

Vi var alla nöjda och det skall noteras att Robin Holmberg var arrangör. Tack Robin!

Budgeten
Budgeten för 2012 och planen för 2013 till 2014 är nu genomarbetad av alla våra företrädare och med Alliansens. Arbetet har genomsyrats av engagemang och noggrannhet och det bäddar för ett fortsatt gott arbete inom kommunens verksamheter. Det finns givetvis en oro för ytterligare sämre skatteprognoser men vi har en beredskap även för det. Det blir inga nedskärningar!

Ängelholms FF och ekonomi
En del medlemmar sätter frågetecken för engagemanget för Ängelholms FF. Jag och Tomas Fjellner, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, har självklart gjort en bedömning av vad som är rimligt. Det är viktigt att veta att ÄFF idag inte har några skulder till kommunen, men att förvaltningarna en längre tid har haft dålig kommunikation med klubben beroende på deras dåliga ekonomi. Vi har ett stort förtroende för den nye ordföranden. Nu pågår genomlysning.

Järnvägsmuseet
Järnvägsmuseet blir kommunalt. Trafikverket kommer att överlämna ansvaret till oss från och med nästa år. När vi ställdes inför ett hot om nerläggning såg vi kanske mest bekymmer. Men Trafikverkets ledning har visat god vilja till samarbete och vi har fått ett avtal om medfinansiering av totalt 15 miljoner under de första fem åren. Vi ser nu att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Museet blir en viktig del i vårt kulturutbud och vår besöksnäring. Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för utvecklingen.

Hälsostad och badhus
En kort redogörelse för läget: Kommunen äger en tomt på Sjukhusområdet vid Rönne å. Den kommer att övergå till Kunskapsporten AB som vunnit upphandlingen av badhuset. Peab kommer att bygga åt Kunskapsporten. Kommunens avtal är med Kunskapsporten som i sin tur avtalar om en hel del infrastruktur med Hälsostaden AB. Hälsostaden har fått beställning av Region Skåne att utveckla och bygga om sjukhusbyggnaderna för att få bättre utveckling, arbetsmiljö och driftsförhållanden. Peab har vunnit den upphandlingen som genomförts av Region Skåne. Det blir alltså mycket Peab men inte direkt med kommunen.

Badhusets placering
Avslutningsvis något om badhusets placering: Många kommuner samlar sina idrottsanläggningar, precis som vi är på väg att göra, men man lägger inte sina badhus där vilket många ängelholmare felaktigt verkar tro. Exempel är Arenastaden i Växjö och Rocklunda  i Västerås.  Att genomföra en upphandling av hela badhuset, som vi nu gjort, hade inte varit möjligt vid ishallen. Det badhus som kommer att byggas har attraktioner vilka är mycket större än vad som är möjligt för en kommun av vår storlek. Vi skall vara stolta och glada för att vi kan attrahera entreprenörer till att skapa mervärden för oss alla. 250 miljoner kostar badhuset.

Höstliga hälsningar från Åsa

Ta ställning och dela artikeln