Denna nyhet är mer än 3 år gammal

10 oktober, 2011

Därför reser vi till Latinamerika

Svar till ”Varför resa till Latinamerika”, Anders Bengtsson (ep) införd den 4 oktober.

Ängelholms kommun har beviljats projektet Globala skolan, vilket organiseras av SIDA och Internationella programkontoret, det senare är ett organ under EU. I den nya läroplanen understryks vikten av internationellt perspektiv, internationell solidaritet och kulturell mångfald.  Vi ser den Globala skolan som en av flera aktiviteter på den inslagna vägen.

De senaste två veckorna har vi tagit emot elever och lärare från Polen och Kroatien samt utbildningsministeriet från Kosovo, förutom dagliga internationella virtuella utbytet i våra verksamheter.

Framöver ska vi genomföra ännu fler utbyten med andra länder och då är det givetvis inte bara Latinamerika som gäller.

Frågan om resmål till världsdelar som Sydamerika, Afrika och Asien får ställas till arrangörerna.  Vi styr inte över resmålet, utan det styrs av arrangörerna som planerar resorna, delvis efter de stödbehov som finns i delar av länder där det är oroligt.

Styrgruppen för projekt Internationalisering i Ängelholm erhåller fortbildning av den Globala skolan för att i sin tur leda arbetet mot följande lokala mål,

  • utveckla förståelsen för den kulturella mångfalden,
  • genom möten över kultur-och nationsgränser förbereda elever i att verka i framtida globala sammanhang som högskolestudier och arbete,
  • fler internationella utbyten, virtuella och fysiska för elever och pedagoger,
  • utveckla ett samarbete kring internationalisering inom Skånenordväst.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ordförande BUN Ängelholm

Ta ställning och dela artikeln