Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 november, 2011

Alla jobb är viktiga

DEBATT HD/NST 22/11.

I en debattartikel 31 oktober hävdar tre socialdemokrater att moderaternas politik går ut på att endast sänka skatten. Det är en rätt endimensionell analys. Därmed missas också att många tack vare skattelättnader idag har ett jobb att gå till. Socialdemokraterna tycks å andra sidan vilja att Sverige ska ha en skattebetalarelit, en grupp som betalar väldigt mycket skatt. Problemet är att det drabbar låg- och medelinkomsttagare!

Det är väldigt farligt att som nu görs från S-håll antyda att det finns fina och fula jobb. Sänkt restaurangmoms har av partiledaren Håkan Juholt föraktfullt beskrivits som McDonaldsbidrag. Det är nog inte så många av Sveriges arbetslösa ungdomar som gör en sådan kategorisering. Däremot lär åtskilliga av dessa tycka att det är bra då restaurangbranschen, med runt 20 000 arbetsgivare, ges förbättrade villkor. Med höga kvalitetskrav och höga kostnader är detta en näring som under lång tid haft små marginaler. Alliansen ser potentialen att skapa ännu fler jobb i en bransch där 58 procent av de anställda är mellan 18 och 34 år. S däremot önskar höja arbetsgivaravgifterna för unga samtidigt som partiet motsätter sig momssänkningen.

Socialdemokraterna vill dubblera arbetsgivaravgifterna för ungdomar eftersom den sänkning som Alliansen gjorde påstås sakna effekt. Den önskade höjningen kostar Sveriges arbetsgivare 17 miljarder. Och det drabbar alla privata som offentliga. Alldeles oavsett om den under 26 jobbar i butik, på bensinmack, inom vård och omsorg eller som soldat. En sådan höjning lär inte vara utan effekter!

Satsningar på infrastruktur är viktiga för att samhället ska fungera. Återigen är det intressant att se hur Socialdemokraterna föredrar att tala om sina miljoner till nya projekt men döljer sina miljarder i ökade kostnader.

Därtill menar S att deras satsning på 58 000 utbildningsplatser är jobbskapande. Socialdemokraterna glömmer förstås gärna Kunskapslyftet som under 1990-talet var en dyr maskering av arbetslöshet och utanförskap. När Kunskapslyftet 2.0 föreslås från S satsar alliansen istället på kvalitet i skolan och inte minst på lärarutbildningarna.

Men det är bra att skillnaderna är tydliga mellan vad det största oppositionspartiet tycker och föreslår och alliansregeringen.

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot, Ängelholm

Robin Holmberg (M)
fullmäktigeledamot, Ängelholm

 

Ta ställning och dela artikeln