Denna nyhet är mer än 3 år gammal

23 november, 2011

Vi bygger broar för framtiden

På söndag har vi i Ängelholms kommun vår första folkomröstning. Vi skall då lägga vår röst om Klippanvägen skall förlängas eller inte. Frågan har varit uppe ett antal gånger de senaste fyrtio åren. Många argument har talat och talar fortfarande för en bilväg genom området. Ett argument är att staden hela tiden måste ha en utveckling och inte falla in i stagnation. Sockerbruksområdet kan i ganska snar framtid komma att bebyggas med bostäder och då behövs bättre förbindelser, vilket också länsstyrelsen kan komma att kräva. Sockerbruksområdet är väl lämpat att bebygga då det ligger centralt och har nära till stationen. När vi bygger i de centrala delarna av staden så sparar vi vår åkerjord som framöver kommer att vara en bristvara i världen. Tågpendlingen har de senaste åren haft en verkligt positiv utveckling och är i behov av bra kommunikationer till och från stationsområdet. För oss som bor utanför staden är en bra infart viktig då vi vill in till centrum eller komma ut till stranden. Vidare kommer Pyttebroområdet att utvecklas genom en förlängning av å-promenaden och en ny gångbro byggas över till hembygdsparken. Sammanfattningsvis vill jag påstå att vi bygger broar för framtiden. Gå och rösta den 27 nov och rösta för framtiden!

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Moderata kretsens ordförande i Ängelholm

Ta ställning och dela artikeln