Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 november, 2011

Insändarreplik

Replik till Eva Thulin (HD/NST 24 november)

I våra insändare införda den 23 nov tog vi upp en hel del argument för Klippanvägens förlängning. Ett av argumenten var att vi bör ha en befolkningsutveckling i kommunen. Utveckling vill alla kommuner ha för att kunna trygga servicen för sina invånare. Service som skola, vård, och närhet till affär, sjukhus, tåg- bussförbindelser. Vi ska vara rädda om vår högproducerande skånska mylla, men på grund av skäl för utveckling så måste vi också bygga utanför staden. I många kommuner börjar man nu planera för förtätningar i städernas centrumdelar. Ofta har man som hos oss, nedlagda industriområden nära centrum som kan bebyggas med bostäder. Vi tycker helt klart att sådana ytor i centrumkärnorna skall nyttjas i första hand och på det viset spara på åkerjorden.

Det handlar inte om bron vilket vi försökt få fram vid våra samtal med människor. En Pyttebro som numera helt oförtjänt medialt tar större plats än exempelvis den havererande ekonomin i Grekland är inte huvudfrågan i valet.

Nej Eva det är möjligheten att i framtiden komma till och från havet, stationen, nybyggnation av bostäder på och i anslutning till fd. Scantomten, kommunens nuvarande anläggning på Industrigatan mm. som för oss är viktigare än var Pyttan finns.

Christer Örning (M)
Sven-Ingvar Borgquist (M)

Ta ställning och dela artikeln