Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 april, 2012

Wallmark om Norden

Anders Karlsson (S) skriver att det dansk-svenska skatteavtalet (Öresundsavtalet) måste förhandlas om. Avtalet innebär att den som arbetspendlar över Öresund betalar skatt i det land där man arbetar, inte där man bor och att en skatteutjämning sker till bosättningslandet. Karlssons uttalande grundas på ett riksdagsbeslut där oppositionen skriver att ”avtalet är i sin utformning till stor nackdel för Sveriges kommuner.” Avtalet skrevs dock under av en S-märkt regering och lade grunden för den beräkning vi har att följa.

Vi välkomnar att S nu tycker att frågan bör ses över, men en gemensam ekonomisk utvärdering pågår redan mellan finansdepartementet i Sverige och det danska skatteministeriet. Att begära en omförhandling av avtalet innan den pågående översynen är klar riskerar att minska regeringens möjligheter att vara framgångsrik i en förhandling med den danska regeringen.

Det är viktigt att vara väl rustad om vi vill värna svenska skatteintäkter och vara säkra på att göra en bra förhandling. Det här är inte heller någonting Sverige kan avgöra ensamt. Det är ett avtal mellan två parter. När vi inleder en omförhandling ska det ske från en svensk styrkeposition.

Danmark tjänar nämligen bra på svensk pendling. Enligt Öresundsbron har den det senaste decenniet gett ett ekonomiskt lyft på över 35 miljarder kronor till vårt grannland. Bara under 2010 genererade pendlingen över fem miljarder kronor i dansk tillväxt.

Det är oförståeligt att Karlsson hävdar att pendlingen mellan Sverige och Danmark är obetydlig samtidigt som han menar att det är viktigt att rusa in i omförhandling av avtalet. För om pendlingen är så obetydlig som påstås varför då ändra avtalet?

Verkligheten är att drygt 22 000 personer pendlar till Danmark varje dag. Mest gränspendling står vi svenskar för med 80 procent av den inomnordiska pendlingen eller 19 av de 22 miljarder som intjänas i annat nordiskt land. Sedan början av 2000-talet har antalet svenskar som bor i Sverige, men arbetar i Danmark, fyrfaldigats. Obetydligt? Tvärtom!

För att möta denna utmaning gjorde den svenska regeringen redan 2010 en överenskommelse med den danska regeringen om att analysera behovet av en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för att främja en fortsatt utveckling i regionen.

Hur vi fördelar de skattepengar vi får från Danmark för den ökade pendlingen kan dock göras utan att något avtal behöver omförhandlas. Vi vill därför att Sverige som ett första steg ska fördela skatteintäkterna på de skånska kommuner som i dag har stora kostnader för vård, omsorg och skola för danskar som bor i Sverige, men som arbetar och betalar skatt i Danmark. En översyn av utjämningssystemet pågår också redan och har gått ut på remiss. Synpunkterna som kommer in är mycket värdefulla. Att inte lyssna vore oseriöst och ansvarslöst.

Cristina Husmark Pehrsson (M)
riksdagsledamot och vice ordförande i Sveriges delegation till Nordiska rådet

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot och ledamot av Nordiska rådet

Ta ställning och dela artikeln