Denna nyhet är mer än 3 år gammal

9 maj, 2012

Wallmark i HD/NST om (S) vårbudget

Socialdemokraternas vårbudget innebär höjda avgifter på ungdomsjobb vilket skulle riskera soldatjobb i Skåne som Revingehed och Hästveda.

Alliansregeringen förstärker i år Försvarsmaktens förbandsverksamhet med nära en kvarts miljard kronor. Regeringen har även lagt ett särskilt förslag till riksdagen om effektiviseringar i försvarets logistik som ska ge över 700 miljoner till förbandsverksamheten kommande år. Pengar som behövs för att förverkliga den nya insatsorganisationen för att nå ett flexibelt, tillgängligt och användbart försvar.

S föreslår återigen en dubblering av arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. I takt med att Försvarsmakten nu anställer soldater blir myndigheten en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Förslaget slår hårt mot försvaret vars lönekostnader kan komma att öka med drygt 300 miljoner kronor per år. Det motsvarar kostnaden för 450 heltidssoldater och 2200 tidvis tjänstgörande.

Allianregeringen har tillsammans med ansvarig myndighet skapat ordning i försvarets ekonomi. Medan flera europeiska länder tvingas till nedskärningar kan Sverige i stället stärka försvarsförmågan tack vare stabila statsfinanser.

Med det nya försvaret får vi fler soldater, som är bättre utrustade och övade än idag, och som mycket snabbare kan användas om Sverige hotas. Intresset är stort och de frivilligt sökande har gjort bättre ifrån sig i tester och utvärderingar än de senaste årens värnpliktiga.

Revingehed i Skåne är en av de förbandsorter som gynnas mest av det nya försvaret. Enligt Försvarsmaktens planering ska omkring 400 soldater anställas på heltid och 900 för tidvis tjänstgöring. Men allt detta förutsatt att försvarets finansiering inte urholkas!

S har accepterat försvarets nya inriktning vilket återspeglas i ett antal överenskommelser som träffats med alliansregeringen under hösten och våren. Förslaget om höjda arbetsgivaravgifter för unga riskerar om det realiseras att skapa nya svarta hål i försvarsbudgeten.

Frågan är om socialdemokraterna kommer att kompensera Försvarsmakten och andra myndigheter för ökade kostnader i sin vårbudget för den dubblerade arbetsgivaravgiften för unga? Om inte, är det Revingeheds och andra skånska soldater som försvinner?

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne

Anders Hansson
Riksdagsledamot (M), Skåne län Södra
Försvarsutskottet

Ta ställning och dela artikeln