Denna nyhet är mer än 3 år gammal

18 juni, 2012

Hans Wallmark leder arbetsgrupp för Moderaternas EU-plattform

Inför valen 2014 ska Nya Moderaterna möta människor i hela landet med en framåtsyftande agenda med nya förslag på hur vi kan göra Sverige ännu bättre, men även hur vi kan stärka Sveriges röst internationellt – inte minst inom ramen för EU-samarbetet. Viktiga delar i denna process är bland annat den EU-plattform som ska behandlas på arbetsstämman 2013 samt det valmanifest som presenteras under våren 2014.

På en pressträff fredagen den 15/6 presenterade Fredrik Reinfeldt den nya arbetsgrupp som ska ta fram en ny EU-plattform, som ska behandlas på arbetsstämman 2013. Inför valen 2014 ska Nya Moderaterna möta människor i hela landet med en framåtsyftande agenda med nya förslag på hur vi kan göra Sverige ännu bättre, men även hur vi kan stärka Sveriges röst internationellt – inte minst inom ramen för EU-samarbetet.

Riksdagsledamoten Hans Wallmark är arbetsgruppens ordförande. På pressträffen berättar han om viktiga utgångspunkter han tar med sig i arbetet att utforma Moderaternas nya europapolitik de kommande åren.

– En viktig insikt är att Europa bygger på mångfald. Det vill jag gärna ska komma till uttryck i vår politik och att vi ska vara rösten för mångfald i Europa. Vi moderater har också pratat om behovet av sammanhållning i Sverige. Jag tror att vår europapolitik också grundar sig på vår politik i Sverige. På samma sätt som vi vill ha sammanhållning i Sverige behöver vi också sammanhållning i Europa. På samma sätt som vi tar ett ekonomiskt ansvar i Sverige behöver vi också ett ekonomiskt ansvarstagande i Europa. Det måste vara utgångspunkten för vårt europaarbete, säger Hans Wallmark.

Ta ställning och dela artikeln