Denna nyhet är mer än 3 år gammal

26 juni, 2012

Pressmeddelande: Ökat miljösamarbete i Skåne Nordväst

I Skåne Nordväst bedrivs ambitiöst miljöarbete på lokal nivå. Kommunernas miljöarbete syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra för kollektivtrafikresenärer, göra det lättare för företagare att göra rätt och mycket annat. Flera av utmaningarna är gemensamma och genom samarbete kan vi komma längre.

Helsingborg och Ängelholm tar nu initiativ till en första nätverksträff för kommunerna i Skåne Nordväst. Därför bjuds ordförande för miljönämnd (eller motsvarande) och ansvarig förvaltningschef in till ett första möte för att diskutera hur kommunerna kan samverka för att utveckla miljöarbetet i regionen.

– Vi hoppas att detta är starten på ett nätverk som informellt kan diskutera miljöfrågor som påverkar oss alla. På så vis hoppas vi inspireras och lära av varandra för att ytterligare utveckla vårt arbete, säger Anna Jähnke (M), ordförande miljönämnden i Helsingborgs stad.

Första träffen kommer att äga rum på rådhuset i Helsingborg i slutet av oktober. Då kommer formerna för nätverkets fortsatta arbete att konkretiseras.

– Att lära av varandra och ta till vara goda erfarenheter gör att vi kommer längre i miljöarbetet. Miljöutmaningarna stannar inte vid kommungränsen, därför är samarbete så viktigt, säger Robin Holmberg (M), ordförande miljönämnden i Ängelholms kommun.

Mer information
Anna Jähnke (M), ordförande miljönämnden Helsingborgs stad, 073-231 12 93
Robin Holmberg (M), ordförande miljönämnden Ängelholms kommun, 073-323 44 50

Ta ställning och dela artikeln