Denna nyhet är mer än 3 år gammal

13 november, 2012

Åsas medlemsbrev november 2012

Åsa Herbst

Moderatvänner!

Det är mycket som händer i vår kommun. Storgatan inne i Ängelholm med tunneln under parkeringsgaragen är det som syns mest.  Informationen om vad som händer har varit så bra att det framförts beröm även om tillgängligheten varit begränsad. Men nu är det snart klart!

Utmaningarna om tillfällig drift av Rönnebadet är nu godkända av både Kultur o Fritidsnämnd och Kommunstyrelsen. Om du är nyfiken på hur rutinen för utmaningar i vår kommun går till så finns en policy på engelholm.se, sök på utmaningsrätt. Nästa steg är upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Det har varit en del diskussioner om fotbollsarena och Ängelholms fotobollsförening, ÄFF. På gruppmötet på tisdag den 6 november skall vi diskutera arenan. Det är viktigt att vi inte bara tänker ÄFF och herrlag när vi tänker fotboll. I framtiden kanske vi har en annan klubb och ett damlag i allsvenskan. Vem vet?

Beträffande vårt nya bad på Hälsostaden, så har vi inte fått domen kommit från Mark- och miljödomstolen ännu. Observera att Länsstyrelsen inte har minsta synpunkt på detaljplanen. Det gäller såväl markförhållanden, trafiklösning som placering av bad.

Vi talar ibland om att det politiska klimatet har förändrats i Ängelholm. Med Engelholmspartiets intåg i Kommunfullmäktige har det blivit mer intensivt och andra partier har delvis förändrat sitt sätt att debattera, även vi. Idag har vi ett mer lojalt och tydligt allianssamarbete vilket distanserat oss lite grann ifrån Socialdemokraterna. S i sin tur känner säkert en utmaning i oppositionsrollen från Engelholmpartiet och kanske också från Miljöpartiet. Vårt mål är att ha goda relationer med socialdemokrater och miljöpartister och det har vi också i väldigt många samanhang. Engelholmspartiet är ett populistiskt parti utan politisk kompass. Deras mål är inte alls att samverka utan att få sin rätt. Vi kan knappast samverka med ett parti som för en normalinkomsttagare vill höja skatten med 3.000 kronor årligen. Det är vad deras föreslagna höjning på 89 öre innebär i praktiken.

Emellanåt möter vi personer som hävdar att vi är odemokratiska som inte lyssnat på folkviljan efter den rådgivande folkomröstningen. Bifogat finner du ett dokument som utan ställningstagande illustrerar hur lite folkomröstningen gav oss som vägledning i frågan om Pyttebron.

Avslutningsvis vill jag uppmuntra ännu fler att komma med i vårt utbildningsprogram. I veckan var vi tjugo deltagare. Lördagen den 17 november kommer vår egen Riksdagsman Hans Wallmark. Men innan  dess är alla välkomna på Ängelholmsföreningens kulturstormöte i tingshuset redan nu på torsdag den 8:e kl. 18:30.

Hälsningar Åsa

Ta ställning och dela artikeln