Denna nyhet är mer än 3 år gammal

27 november, 2012

Var med och utveckla vår politik!

Moderaterna är ett parti i ständig förändring. Vi vill vara relevanta och kunna svara på de frågor väljarna ställer. För att göra detta måste vi våga tänka nytt och ta intryck av andra.

Moderaterna i Ängelholm påbörjar nu ett stort politikförnyelseprojekt och vi uppskattar om Du vill hjälpa till genom att svara på en eller flera av de nedanstående frågorna.

1. Hållbar stadsutveckling: Hur ska framtidens Ängelholm se ut med avseende på stadsplanering, resande och trafik?

2. Motverka utanförskapet: Hur kan Ängelholm motverka människors utanförskap och göra så att fler kan komma i arbete?

3. Attraktiv stad och kommun: Vad bidrar till att göra Ängelholm mer attraktivt för invånare och besökare?

Följ länken nedan för att komma till webbformuläret: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpoSUF5TmY0TzhUSTFEcWxxMlVGZUE6MQ#gid=0

Ta ställning och dela artikeln