Denna nyhet är mer än 3 år gammal

28 november, 2012

Advent utan innehåll meningslöst

Replik till Skolverket 25/11

När Skolverket försöker förtydliga i DN den 25/11 blir budskapet än mer förvirrande för landets rektorer. Advent får firas i kyrkan med präst, men religiösa inslag får inte vara med. Vad är det då som ska firas?

Advent är nämligen en kristen högtid. Om högtiden ska uppmärksammas blir det självklart orimligt att helt ta bort dess innehåll. Vad finns det då kvar att uppmärksamma? Det kanske är en nyhet för Skolverket, men en kyrka innehåller religiösa symboler. Riskerar inte dessa att också påverka elever?

När allt ska suddas ut i neutralitetens namn, riskerar vi att gå miste om respekt för varandra och förståelsen för vår kultur.

Skolan ska inte ta ställning eller tvinga någon att utöva en viss religion. Därom finns det en stor samsyn. Men det är inte samma sak som att ta bort religiösa referenser. I vårt land finns det människor som tror och de som inte tror alls. Vägen till förståelse är inte att sudda ut detta och mötas i någon slags avskalad påstådd neutralitet. Tvärtom. Att säga tvärt nej till religiösa uttryck, hur man nu ska göra det, är inte ett neutralt beslut.

Vi menar att vi snarare behöver mer kunskap om både människors tro och de värderingar som format och formar vår kultur och vårt samhälle. I Sverige är det knappast någon överraskning att kristendomen har spelat en oerhört stor roll som förmedlare av dessa värderingar. Det finns ingen motsättning mellan att bejaka detta arv samtidigt som även andra religioner och traditioner uppmärksammas. Vi menar att den grundläggande frågan inte på något sätt handlar om att ställa kristen tro eller tradition mot andra trosinriktningar, utan istället handlar den grundläggande frågan om religionens plats i det offentliga rummet. Anser vi att det är farligt att elever även i skolan får ta del av kunskap om religioner och att kristendomen av framförallt historiska skäl får ett större utrymme, eller tycker vi istället att detta är något som kan berika våra elever?

När man besöker exempelvis ett adventsfirande och sjunger en välkänd psalm går det inte att ta bort innehållet. Vi menar att elever i skolan utsätts för olika former av påverkan varje dag. Skolans uppgift är att förmedla kunskap och fakta. Lika viktigt är också att bidra till att elever utvecklar ett kritiskt tänkande, men också tolerans och förståelse för att vi tycker och tror olika. Elever ska självklart aldrig tvingas att sjunga med i exempelvis sånger om de inte vill. Det ska vara frivilligt att delta. Men när Skolverket nu presenterar riktlinjer för hur skolavslutningar i kyrkan, vidhåller vi att det inte är farligt att ta del av en tradition och något som är viktigt för så många människor även om man inte själva inte är troende.

I strävan efter en neutralitet som vi menar är en chimär blir Sverige så oändligt mycket fattigare. Ska rektorer ha förtroendet att hitta lösningar lokalt måste de också få detta förtroende utan orimliga riktlinjer från Skolverket. Skriv om lagen om det behövs och släpp lite på den nervositet som är förknippas med skolavslutningar i kyrkan. Skolverket bör arbeta med de verkliga utmaningarna i den svenska skolan, att fler ska klara målen – inte jaga religiösa inslag i skolavslutningar.

Andreas Carlsson (KD)
Hans Wallmark (M)
Lars Stjernkvist (S)
Birgit Friggebo (FP)
Staffan Danielsson (C)

Ta ställning och dela artikeln