Denna nyhet är mer än 3 år gammal

12 december, 2012

Insändare: Svar till Lars Carlsson (S) (10 december)

Det är förvånande att Lars Carlsson i sin insändare kan ställa frågan om det finns en dold agenda vad gäller badhusets placering i Hälsostadsområdet.

Lars Carlsson som själv är ledamot i Kommunfullmäktige och dessutom var närvarande när Kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst besvarade en interpellation från Engelholmspartiet på just den frågan med ett klart ”Det finns ingen dold agenda eller krav från Hälsostaden AB att badhuset skall placeras inom Hälsostadens område”.

Det är märkligt att Lars Carlsson inte förstod det tydliga svaret, för du var ju närvarande vid sammanträdet .

Alla handlingar i detta ärende är offentlig handling och finns att hämta i stadshuset vilket Carlsson borde ha gjort innan du kommer med ogrundade påståenden. Vidare så framgår det av avtalet med Kunskapsporten att det är Kunskapsporten som finansierar badhusbygget vilket frigör ca 250 miljoner kronor för kommunen till andra investeringar. (exempelvis skolor)

Carlsson skriver att socialdemokraterna fortfarande vill placera badhuset på Scantomten, men det nämns inget om hur det skall  finansieras. I socialdemokraternas skuggbudget för åren 2013 och plan för åren 2014 och 2015 finns inget förslag till finansiering av detta badhus. Det vore klädsamt om Carlsson kunde redogöra för hur socialdemokraterna tänker finansiera ett badhus på Scantomten, eller är det så att det inom ditt parti inte finns  något förslag till finansiering?

Rune Johansson (M)

Ta ställning och dela artikeln