Denna nyhet är mer än 3 år gammal

28 december, 2012

Julbrev 2012

Moderatvänner!

2012 lider mot sitt slut. Det har varit ett innehållsrikt år med omfattande debatter i många lokala frågor; allt från Pyttebro och badhus till Tåstarps skola och biblioteket där.

Att vara med i en utveckling och stå för den kan uppfattas som tufft för oss alla. Det är lätt att bejaka kritiken och inte göra något alls – men det är en dålig strategi! Trafiksituationen i Ängelholms centrala delar har länge kritiserats. Nu löser vi det hela på ett sätt som är väl genomarbetat och långsiktigt.

Badhuset är väl det fråga som de allra flesta vill tala med oss om just nu. Barkåkraföreningen ordnade ett öppet medlemsmöte där bland annat frågan om Hälsostaden och det upphandlade badhuset diskuterades. Det är nyttigt och värdefullt att arrangera dessa möten för visst finns det ett enormt informations- och kommunikationsbehov.  Läs gärna pressmeddelandet på omstående sida där det finns information om hur kopplingen är till Hälsostaden.

Kultur- och fritid och vår ordförande i nämnden Tomas Fjellner har mycket att göra. Att Tingshuset, som var högaktuellt för tio år sedan, nu är på väg att bli en del av ett kulturstråk är ju oerhört spännande. Vi som deltog i Ängelholmsföreningens kulturmöte i den gamla tingssalen kunde verkligen känna hur bra det kommer att bli. Många steg av praktisk karaktär måste dock lösas. Så är det alltid!

Rönnebadet är stängt. Arbetsmiljöansvariga vid kommunen har tagit det myndighetsbeslutet. Just nu pågår undersökande procedurer inför en upphandling. Förutsättningar måste ju finnas framför allt beträffande bärigheten i betongen för att en anbudsgivare skall kunna ta på sitt ansvar att reparera badet så att det håller fram tills ett nytt badhus tas i drift. En nyöppning kan i så fall vara möjlig höstterminen 2013.  Föreningar som drabbats kompenseras kostnadsmässigt. Hittills har omkring en miljon utbetalats. Det kommer att krävas ytterligare kompensation för resor och badhushyror i andra kommuner även under nästa år.

I samband med att kommunens verksamhetsfastigheter övergår till Ängelholmslokaler AB till årsskiftet har en noggrann inventering genomförts av samtliga skolor, äldreboenden och andra lokaler. Många brister har kommit till ytan och det är bra. Att vara trovärdig som politiker innebär att man vågar ta tag i saker som det talats om i årtionden. Nu skall alla fastigheter successivt tas om hand inom kommunkoncernen.  Det handlar inte bara om att vara rädd om våra tillgångar utan också uppnå en förvaltning i linje med kommunens miljöplan.

85 procent av Ängelholms kommuns verksamhetsmedel används inom omvårdnad och skola. Det är kommunens allra viktigaste uppgifter. De uppdragen sker också med väldigt bra betyg i alla oberoende mätningar. Vår kommunalskatt på 19.04 kronor står sig väl vid jämförelser. Att alltid sträva efter bra resultat vill vi fortsätta med!

Avslutningsvis önskar vi er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande

Sven-Ingvar Borgquist, kretsordförande

Ta ställning och dela artikeln