Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 januari, 2013

Insändare: Svar till Karin Stenholm (31 december)

Trafikplanen visar tydligt på att alternativet Klippanvägens förlängning över Rönnå kommer att avlasta Östergatan och Skolgatan. Det kan omöjligt missförstås, det är klara fakta.

Vi vill inte ha onödiga trafikleder i vare sig Kronoskogen eller Nybroskogen vilket skulle kunna bli följden om man valde andra alternativ än Klippanvägens förlängning.

Vi skall vara rädda om våra naturområden, både de havsnära och andra, men också respektera alla de människor i vår kommun som behöver ta bilen till havet och till stationen.

Alla bor ju inte som insändarskribenten gör, alldeles lagom för att gå och cykla.

Du skriver vidare att det under många decennier har det byggt nya bilvägar för att avlasta andra vägar och att det inte har fungerat. Vilket oseriöst påstående.

Hur tror du att trafiken i Ängelholm hade sett ut utan Ytterleden och utan Innerleden. Dessa två trafikleder är goda exempel på hur man kan avlasta gatorna i centrum.

Du avslutar med att spekulera i att Klippanvägens förlängning skall göra det möjligt att bygga i Kronoskogen. Det vill jag kommentera med följande: Det finns inga som helst planer på att bygga i Kronoskogen.

Rune Johansson (M)

Ta ställning och dela artikeln