Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 april, 2013

Nya förslag för Ängelholm

politikutveckling_page
Moderaterna i Ängelholm presenterar nu tre propositioner med förslag för Ängelholm.
Under hösten och vintern har partiet genomfört ett omfattande politikutvecklingsprojekt. Detta har mynnat ut i de förslag som kretsårsmötet fattade beslut om under kretsårsmötet den 2 april 2013.

Ladda ner filerna* nedan:

Proposition 1 – Hållbar stadsutveckling
Proposition 2 – Motverka utanförskapet
Proposition 3 – Attraktiv stad och kommun

Robin Holmberg har varit ansvarig för propostion 1 och 3. Åsa Herbst har varit ansvarig för proposition 2.

*Filerna kommer inom kort att uppdateras med de små justeringar som beslutades om på kretsårsmötet.

Ta ställning och dela artikeln